E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Základní předpisy upravující doktorské studium

Zákon o vysokých školách

Zákonnou normou, podle které se řídí akademický život, výuka a vědecká činnost na vysokých školách jsou Zákon č. 111/98 Sb. Níže uvádíme vybrané vnitřní předpisy univerzity, opatření rektora, vnitřní předpisy fakulty a opatření děkana.

Zákon č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

Vnitřní předpisy UK

Zvláštní pravidla studia na UK

Tento předpis upravuje zvláštní pravidla studia pro akademický rok 2019/2020 v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR.

Opatření rektora

Vnitřní předpisy fakulty

  1. Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě,
  2. Pravidla pro přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě,
  3. Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty,
  4. Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty,
  5. Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty,
  6. Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty,
  7. Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Přírodovědecké fakultě,
  8. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Opatření děkana

Akce dokumentů