E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studijní programy

otevřené v akademickém roce 2020/2021

Jazyk výuky

Čeština/Angličtina (uchazeč volí při podání přihlášky a v rámci jednoho studia nelze změnit)

Forma výuky

Prezenční/Kombinovaná (uchazeč volí při podání přihlášky a v rámci jednoho studia lze měnit; v prezenční formě lze být maximálně v délce standadrní doby studia)

Standardní doba studia

4 roky

 

Studijní program

Garant studijního programu
= předseda oborové rady

Analytická chemie prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Anorganická chemie prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Antropologie a genetika člověka doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Aplikovaná geologie prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Biochemie doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Botanika prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Demografie prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Didaktika geografie doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Didaktika chemie prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Ekologie prof. David Storch, Ph.D.
Environmentální vědy prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Experimentální biologie rostlin prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Filozofie a dějiny přírodních věd prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Fyzická geografie a geoekologie prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Fyzikální chemie prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Fyziologie živočichů* doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Geologie prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Imunologie* doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Makromolekulární chemie doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Mikrobiologie* doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie* doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
Obecná geografie doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Organická chemie doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Parazitologie doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Regionální a politická geografie doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Sociální geografie a regionální rozvoj prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Teoretická a evoluční biologie doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Vývojová a buněčná biologie* prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Zoologie prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.

* studijní program Biomedicíny

Další informace

Akce dokumentů