E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZoologie

Charakteristika studijního programu

Taxonomie, fylogenetika, rozšíření, morfologie živočichů se speciálním zaměřením na jednotlivé skupiny bezobratlých a obratlovců.

Výzkumná témata řešená na pracovišti

 • Autekologické a populačně-dynamické studie na modelu druhů nebo vyšších taxonů obratlovců a bezobratlých.
 • Taxonomické-zoogeografické studie modelových taxonů obratlovců a bezobratlých.
 • Sociální biologie modelových taxonů obratlovců a bezobratlých.
 • Etologické aspekty biologie obratlovců.
 • Hnízdní a potravní biologie ptáků a savců.
 • Fylogenetická systematika modelových skupin hmyzu.
 • Srovnávací morfologie obratlovců a členovců, zejména hmyzu.
 • Smyslová fyziologie chování živočichů.
 • Půdní biologie roztočů.
 • Ontogenetický vývoj živočichů, zejména hmyzu.
 • Modelové studie vztahu predátor-kořist a fytofág-hostitel.
 • Morfologie, fyziologie a etologie smyslů u savců.

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Další informace

Akce dokumentů