E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníParazitologie

Doktorské studium biomedicíny

Charakteristika oboru

Biologie parazitických prvoků, helmintů a členovců na úrovni organismů buněk a molekul a jejich interakcí s hostiteli. Mechanismy patogenity, funkční morfologie a biochemie parazitů, mechanismy účinku antiparazitárních léčiv a vzniku rezistence. Biologie a ekologie přenašečů infekčních nemocí a jejich interakcí s patogény.

Nabídka přednášek, kurzů a seminářů

Buněčné a molekulární interakce mezi parazitem a hostitelem
Biologie parazitických prvoků
Lékařská entomologie
Praktikum z lékařské entomologie
Imunologie parazitárních nákaz
Parazitologické laboratorní techniky
Molekulární biologie parazitů
Patologie parazitárních nákaz
Epidemiologie parazitárních nákaz
Diagnostika a terapie parazitárních nákaz
Computational genomics

Výzkumná témata řešená na pracovišti a nabídka témat dizertací

 • Buněčná biologie, molekulární biologie a metabolické dráhy parazitických prvoků
  Funkce a biogeneze hydrogenosomů a mitosomů. Regulace transkripce genů pro hydrogenosomální proteiny. Hydrogenosomálné ferredoxiny a flavoproteiny. Biogeneze Fe-S center u anaerobních prvoků. Molekulární a biochemické základy rezistence k antiparazitárním léčivům. Buněčný cyklus patogenních prvoků.
 • Molekulární fylogenetika parazitických prvoků
  Molekulární epidemiologie a vnitrodruhová diverzita parazitických prvoků. Fylogenetické vztahy parazitů skupin Metamonada, Parabasala, Apicomplexa a Microspora.
 • Eto-parazitologie
  Vliv parazitů na chování hostitele.
 • Infekce parazitickými prvoky
  Oportunní infekce protisty u člověka (amphizoické améby, Cryptosporidium, kokcidie, Microspora); Infekce Toxoplasma gondii u člověka a zvířat (imunomodulace, buněčná a humorální imunitní odpověď). Infekce bezobratlých mikrosporidiemi. Biochemické aspekty vztahu mezi parazitem a hostitelem u vybraných skupin protist (Trichomonadida, Diplomonadida, amphizoické améby, Microspora).
 • Infekce parazitickými helminty
  Biologie evropských schistosom. Vzájemné vztahy mezi parazitem a hostitelem při infekcích mezihostitelských plžů trematody. Únikové strategie motolic v různých fázích vývojového cyklu. Vývoj a alergogenní účinek cerkárií trematodů v nespecifickém hostiteli. Biochemické faktory uplatňující se při průniku motolic kůží a jejich migraci v hostiteli.
 • Funční morfologie a ultrastruktura parazitů
  Cytoskeletální systémy a cytokineze parazitických bičíkovců. Ultrastruktura mikrosporidií.
 • Členovci jako přenašeči infekčních mikroorganismů
  Faktory ovlivňující vývoj leishmanií ve flebotomech. Enzymatické a antigenní vlastnosti slin flebotomů. Antimikrobiální aktivity ve střevě flebotomů. Trypanosomy ptáků a jejich přenašeči. Ekologie klíšťat a jejich role v epidemiologii a epizootologii nemocí.

Další informace o školitelích a námětech disertačních prací lze nalézt na stránkách AV ČR: http://dspb.avcr.cz

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Akce dokumentů