E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMakromolekulární chemie

Charakteristika oboru

PGS je organizováno katedrou fyzikální a makromolekulární chemie ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie Akademie Věd ČR v Praze. Studijní program je dále koordinován s odborníky z Vysoké školy chemicko technologické v Praze a pokrývá prakticky celou makromolekulární chemii (včetně biopolymerní chemie a fyzikální chemie polymerů). Moderní vědecké problémy, které mohou být v rámci PGS studovány experimentálně, zahrnují např. (a) syntézu polymerů a studium kinetiky polymerizací, (b) asociační procesy v polymerních systémech (např. micelizace blokových polyelektrolytů ve vodných prostředích), (c) mechanické degradace a biodegradace polymerů a (d) strukturu a vlastnosti polovodivých polymerních materiálů. Teoreticky orientovaní studenti se mohou v rámci PGS makromolekulární chemie věnovat (a) statisticko-termodynamickým studiím polymerních systémů, či (b) počítačovým Monte Carlo simulacím konformací polymerních řetězců. Velká řada dalších výzkumných problematik je k dispozici pro studenty, kteří budou pracovat částečně na Přírodovědecké fakultě a částečně v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze. Studijní program odráží moderní trendy makromolekulární chemie. Nabídka jednotlivých témat je přizpůsobena potřebám a prognózám vývoje nabídky volných míst v různých výzkumných institucích a výrobních chemických společnostech v ČR a členských zemích EU tak, aby absolventi PGS nalezli uplatnění v praxi.

Nabídka specializovaných přednášek a seminářů

Fyzikální chemie polymerů
Fyzika polymerů
Reakce v makromolekulárních soustavách
Funkční polymery
Využití polymerů v biomedicinálních oborech
Biofyzikální chemie
Fyzikální chemie koloidů a biopolymerů
Molekulární struktura a spektroskopie
Molekulární spektroskopie
Spektroskopie NMR
Fotochemie
Chemická termodynamika
Statistická termodynamika
Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic
Fyzika a chemie mezifází
Numerické metody ve fyzikální chemii
Základy programování

Další přednášky z doktorského a magisterského programu Přírodovědecké fakulty UK, jiných fakult UK (např. Matematicko-fyzikální fakulty UK, Lékařských fakult UK, ap.) i jiných pražských vysokých škol (VŠCHT, FJFI ČVUT, ap.) si lze vybrat se svolením školitele a oborové rady.

Výzkumné tématiky a experimentální techniky rozvíjené na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie

Asociační procesy v polymerních systémech.
Rychlé fotoindukované procesy probíhající v organizovaných polymerních systémech.
Syntéza, struktura a vlastnosti polovadivých polymerních materiálů
Degradace a stabilizace polymerů.
Statistická termodynamika polymerních souborů.
Počítačové simulace konformací polymerních řetězců v hustých systémech.
Stacionární a časově rozlišená fluorometrie.
Gelová permeační chromatografie.
Kalorimetrie DSC.

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

 

Akce dokumentů