E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEkologie

Charakteristika oboru

Ekologie studuje vzájemné vztahy mezi organismy a jejich vztah k abiotickému prostředí. Je obecně biologickým oborem a OR dává přednost biologicky zaměřeným tématům disertačních prací. Disertační práce mohou řešit problémy populací různých taxonů, nebo celých společenstev či jejich částí a nebo jsou témata zaměřena ekosystémově.

Nabídka přednášek a seminářů:

Výběr přednášek je určen dohodou mezi školitelem a doktorandem s přihlédnutím k předchozí studijní zkušenosti studenta. V nabídce jsou jak výběrové přednášky magisterského studia tak speciální kursy pro studium doktorandské. Výběr přednášek a kursů nabízených Přírodov. fakultou UK nebo dalšími fakultami není omezen, nezbytné je však schválení studijního plánu oborovou radou.

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Další informace

Další informace jsou uvedeny na stránkách Katedry ekologie.

Akce dokumentů