E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDemografie

Charakteristika oboru

Demografie studuje dynamiku lidských populací. Zkoumá zejména změny velikosti, struktury i rozložení lidských populací v čase v souvislosti s dynamikou procesů porodnosti, úmrtnosti a migrací, včetně souvisejících procesů sňatečnosti, rozvodovosti a potratovosti. Populační studie v širším smyslu se zabývají souvislostmi populačního vývoje a ekonomického, sociálního, kulturního a biologického prostředí, pokud jde o příčiny a následky včetně prognózování. Demografie poskytuje data a poznatky dalším oborům, které se zabývají lidskými populacemi, zvláště pak ekonomii, sociologii, sociálnímu lékařství, antropologii, historiografii, sociální geografii, nebo ekologii. Výsledky demografického zkoumání jsou důležité pro veřejnou správu, decizní sféru, organizaci zdravotnictví a školství, pojišťovnictví ap.

Aktuální nabídka typů témat disertačních prací

  • Formování partnerských svazků a vztah k reprodukci v ČR v kontextu vyspělých zemí
  • Analýza populačních změn ČR v prostředí GIS
  • Aplikace demografických tabulek v pojišťovnictví
  • Teorie druhého demografického přechodu a její aplikace v postkomunistických zemích
  • Trendy v generační úmrtnosti v ČR
  • Vliv populační politiky na proměny české rodiny
  • Odvozené demografické prognózy
  • Determinanty demografického stárnutí

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Akce dokumentů