E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeznam studijních programů doktorského studia

Jazyk výuky: Čeština/Angličtina (uchazeč volí při podání přihlášky a v rámci jednoho studia nelze změnit)
Forma výuky: prezenční/kombinovaná (uchazeč volí při podání přihlášky a v rámci jednoho studia lze měnit; v prezenční formě může být maximálně v délce standadrní doby studia)
Standardní doba studia: dle programu 4 nebo 3 roky (viz tabulka níže)

 

Studijní program Standardní
doba
studia
Analytická chemie 4 roky
Anatomie a fyziologie rostlin 4 roky
Anorganická chemie 4 roky
Antropologie a genetika člověka 4 roky
Aplikovaná geologie 4 roky
Biochemie 4 roky
Botanika 4 roky
Demografie 4 roky
Didaktika chemie 4 roky
Ekologie 4 roky
Environmentální vědy 4 roky
Filozofie a dějiny přírodních věd 4 roky
Fyzická geografie a geoekologie 4 roky
Fyzikální chemie 4 roky
Fyziologie živočichů* 4 roky
Geologie 4 roky
Imunologie* 4 roky
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 3 roky
Makromolekulární chemie 4 roky
Mikrobiologie* 4 roky
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur 4 roky
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie* 4 roky
Obecné otázky geografie 4 roky
Organická chemie 4 roky
Parazitologie 4 roky
Regionální a politická geografie 4 roky
Sociální geografie a regionální rozvoj 4 roky
Teoretická a evoluční biologie 4 roky
Vývojová a buněčná biologie* 4 roky
Zoologie 4 roky

 

Vysvětlivky: * Doktorské studijní programy biomedicíny.

 


Další informace o oborech s vypsaným přijímacím řízením jsou uvedeny v univerzitním informačním systému Studium (SIS).

Akce dokumentů