E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeznam studijních programů doktorského studia

Jazyk výuky: Čeština/Angličtina (uchazeč volí při podání přihlášky a v rámci jednoho studia nelze změnit)
Forma výuky: prezenční/kombinovaná (uchazeč volí při podání přihlášky a v rámci jednoho studia lze měnit; v prezenční formě může být maximálně v délce standadrní doby studia)
Standardní doba studia: 4 roky; vyjma studijního programu Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, který má standardní dobu studia 3 roky

 

Studijní program:
Analytická chemie
Anatomie a fyziologie rostlin
Anorganická chemie
Antropologie a genetika člověka
Aplikovaná geologie
Biochemie
Botanika
Demografie
Didaktika chemie
Ekologie
Environmentální vědy
Filozofie a dějiny přírodních věd
Fyzická geografie a geoekologie
Fyzikální chemie
Fyziologie živočichů*
Geologie
Imunologie*
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Makromolekulární chemie
Mikrobiologie*
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie*
Obecné otázky geografie
Organická chemie
Parazitologie
Regionální a politická geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Teoretická a evoluční biologie
Vývojová a buněčná biologie*
Zoologie

Vysvětlivky: * Doktorské studijní programy biomedicíny.


Další informace o studijních programech/oborech ve zveřejněném přijímacím řízením jsou uvedeny v univerzitním informačním systému Studium (SIS).

 

Akce dokumentů