E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodání odvolání proti rozhodnutí v době mimořádných opatření

Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)? 

Ani v této mimořádné situaci nelze podat odvolání prostým e-mailem.

V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:

- na podatelnu fakulty (úřední hodiny podatelny naleznete na webu své fakulty)

- na podatelnu rektorátu (pouze odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku)
- e-mailem s elektronickým podpisem
- datovou schránkou
- poštou.

Pokud vzhledem k vydaným mimořádným opatřením spočívajícím v omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti nemůžete podat odvolání některým z uvedených způsobů, můžete podat odvolání do 15 dnů poté, co odpadne překážka spočívající v omezení volného pohybu osob. Jestliže již tou dobou uplyne Vaše lhůta pro podání odvolání (odvolací lhůtu naleznete v poučení rozhodnutí, které Vám bylo vydáno), spojte svoje odvolání s žádostí o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vzor takové žádosti naleznete zde (proklik na přílohu).

Obdobně se zmeškání lhůty použije i na žádosti o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách. Netýká se žádostí, které lze podat elektronicky (žádost o ubytovací stipendium, žádost o sociální stipendium).

Akce dokumentů