E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKomise a oborové rady

pro doktorské studium
Rozcestník

Bc. a NMgr. studium

Ph. D. studium

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Oborové rady

Požadavky na složení oborové rady definuje č. 23, odst. 13 Statutu Univerzity Karlovy: Oborová rada doktorského studijního programu má nejméně pět členů, nejméně dvě třetiny členů oborové rady musí být z řad docentů nebo profesorů, nejméně jedna třetina členů oborové rady musí být jiné osoby než členové akademické obce příslušné fakulty, popřípadě zúčastněných fakult, alespoň jeden z nich musí být jiná osoba než člen akademické obce univerzity. Garant doktorského studijního programu je předsedou příslušné oborové rady.

Akce dokumentů