E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium v zahraničí

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné k datu zveřejnění, resp. aktualizace.

Jak se uznávají získané ECTS kredity ze studia v zahraničí?

(aktualizováno 25.11.2014)

ECTS kredity se po návratu studenta uznávají přesně podle ratifikovaného studijního plánu, který před odjezdem studenta do zahraničí nebo v průběhu jeho pobytu v zahraničí schvaluje podpisem garant studia, studijní proděkan a koordinátor Erasmu.

Při sestavování studijního plánu v zahraničí je nezbytné zvážit podmínky pro postup do dalšího ročníku. Podstatný je především způsob započítání kreditů získaných v zahraničí do studia na PřF UK:

  • Volitelný předmět – všechny získané kredity v zahraničí budou na PřF UK započteny mezi kredity volitelné

Pokud existuje na PřF UK povinný, nebo povinně volitelný ekvivalent zahraničního předmětu, se kterým vyjádřil garant oboru souhlas (nutná konzultace!), jsou kredity získané v zahraničí započítány následujícím způsobem:

  • Povinně volitelný předmět – povinný odběr PV kreditů, které je nutno během ročníku splnit, se sníží o hodnotu rovnou kreditům za ekvivalentní předmět z PřF UK; počet kreditů získaných za zahraniční předmět je následně započten mezi volitelné kredity

  • Povinný předmět – povinný ekvivalentní předmět na PřF UK je považován za absolvovaný (uznání s nulovým počtem kreditů); získaný počet kreditů za zahraniční předmět je započten mezi volitelné kredity

V případě, že absolvovaný předmět v zahraničí nemá konkrétní ekvivalent v rámci akreditovaného studijního programu na PřF UK, je možné jej uznat pouze jako předmět volitelný.


Je stanovený určitý počet kreditů, které musí student v rámci Erasmu v zahraničí splnit?

(aktualizováno 12.4.2017)

Studenti bakalářských programů musí v rámci studijního pobytu Erasmus splnit na zahraniční zniverzitě 20 ECTS, studenti magisterských programů 15 ECTS.

 


Je možné si studijní pobyt v rámci Erasmu v zahraničí prodloužit nebo zkrátit?

(zveřejněno 1.2.2011)

Prodloužit pobyt si student může, administrativní postup je uvedený na fakultních i univerzitních stránkách Erasmu. Na prodlouženou dobu student získává statut Erasmového studenta. Finanční prostředky však může získat jedině za předpokladu, že prostředky přidělené fakultě pro vyjíždějící studenty programu Erasmus na příslušný školní rok nebyly vyčerpány. Při zkrácení pobytu musí student vrátit odpovídající částku z původně přidělených finančních prostředků a je třeba mít pro zkrácení pobytu opravdu vážný důvod.


Je možné vyjet v rámci programu Erasmus opakovaně na studijní pobyt nebo praktickou stáž?

(zveřejněno 25.11.2014)

Nové kvalifikační podmínky programu Erasmus+, které platí od akademického roku 2014/2015, umožňují opakované výjezdy studentů v každé etapě studia (Bc., Mgr./NMgr., Ph.D.) s maximální délkou 12 měsíců strávených v zahraničí (studijní pobyt / praktická stáž nebo jejich kombinace). Při žádosti o opakovaný výjezd je nutné se řídit interními podmínkami fakulty.


Jaké dokumenty je třeba předložit po návratu ze studijního pobytu Erasmus?

(zveřejněno 12.4.2017)

K řádnému ukončení studijního pobytu Erasmus je třeba po návratu předložit ve fakultní kanceláři Erasmu Potvrzení o délce pobytu v zahraničí, Transcript of records a Žádost o uznání kreditů získaných v rámci programu Erasmus.


Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na paní Tesaříkovou ze studijního oddělení katerina.tesarikova@natur.cuni.cz.

Akce dokumentů