E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoplatky

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné k datu zveřejnění, resp. aktualizace.

 

Ukončil jsem studium zanecháním před termínem splatnosti poplatku, vztahuje se na mě z tohoto důvodu nějaká úleva na poplatku?

(aktualizováno 29.4.2015)

Ukončí-li student studium po datu vzniku poplatkové povinnosti jiným způsobem než absolvováním, povinnost uhradit poplatek trvá. Prominutí poplatku, vyplývající z OR č. 12/2015, kterým rektor zmírňuje tvrdost zákona, se vztahuje pouze na řádné ukončení studia absolvováním.


Studium jsem přerušil po datu vzniku poplatkové povinnosti, musím uhradit poplatek spojený se studiem?

(aktualizováno 12.4.2017)

Ano, pokud jste měl v den vzniku poplatkové povinnosti status studenta, musíte poplatek uhradit v plné výši.


Kde je možné si  ověřit, zda peníze za poplatek spojený se studiem došly v pořádku na účet UK?

(aktualizováno 29.4.2015)

Poplatky spojené se studiem jsou hrazené na účet fakulty a zde si také můžete přes studijní oddělení fakulty ověřit, zda platba došla na účet.


Přišlo mi rozhodnutí o povinnosti hradit poplatek, nemám však k dispozici celou částku. Lze poplatek rozdělit do splátek?

(aktualizováno 12.4.2017)

Ano, žádost o povolení splátkového kalendáře povoluje proděkan pro studijní záležitosti. Žádost se podává písemně prostřednictvím studijního oddělení. Pokud jste však dlužníkem z minulých let, žádáte o splátkový kalendář na oddělení pro záležitosti studentů rektorátu UK.


Kdo mi oznámí povinnost hradit poplatek za delší studium?

(zveřejněno 7.5.2015)

Rozhodnutí o této povinnosti zasílá rektorát UK do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v SISu. V rozhodnutí jsou uvedeny všechny potřebné údaje.


Mám splněny všechny studijní povinnosti a uzavřel jsem poslední ročník studia, čekám jen na státnice. – tedy už nestuduji. Přesto mi přišlo rozhodnutí o povinnosti hradit poplatek.

(zveřejněno 7.5.2015)

Pokud jste studium nepřerušil, máte stále status studenta a načítají se Vám stále dny studia.


Přišlo mi rozhodnutí o povinnosti hradit poplatek, ale někam jsem ho založil a nemohu ho najít. Co mám dělat?

(zveřejněno 7.5.2015)

Kontaktujte referentku studijního oddělení, která má tuto agendu na starosti. Sdělí Vám všechny potřebné údaje – číslo účtu, variabilní a specifický symbol, částku i datum splatnosti. Můžete si u ní případně osobně vyzvednout kopii rozhodnutí.

 


Zaplatil jsem poplatek za studium. Co se děje s těmito penězi?

(zveřejněno 7.5.2015)

Peníze za poplatky v souvislosti s dalším a delším studiem jsou převedeny do stipendijního fondu fakulty. Pro jiné účely nelze tyto peníze použít.


Na jaký účet mám poslat vyměřený poplatek?

(zveřejněno 7.5.2015)

Číslo bankovního účtu fakulty je 38533021/0100, variabilní a specifický symbol je generován pro každý poplatek zvlášť. Oba symboly jsou vždy uvedeny na rozhodnutí o povinnosti hradit poplatek.


Dostal jsem až výzvu k zaplacení poplatku, ale žádné rozhodnutí jsem nedostal. Jak je to možné?

(aktualizováno 15.2.2017)

Rozhodnutí zasílá rektorát UK do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v SISu. Pokud se nepodaří rozhodnutí doručit (adresát si ho nevyzvedne), rektorát informuje fakultu. Oznámení o nedoručeném rozhodnutí je zveřejněno na úřední desce fakulty a referentka informuje studenta e-mailem.


Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na paní Mgr. Valerii Havrdovou ze studijního oddělení valerie.havrdova@natur.cuni.cz.


 

Akce dokumentů