E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformační systém Studium (SIS)

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné k datu zveřejnění, resp. aktualizace.

Kam se zadává v SISu číslo účtu?

(aktualizováno 24.11.2014)

1. Musíte být přihlášeni jako studenti (ne jako učitel, pokud takový účet v SISu máte).
2. Rozkliknout "Osobní údaje".
3. Změna údajů a vložit číslo účtu s kódem banky.
4. Uložit


Může studijní oddělení dodatečně zapsat studentovi předmět po uzavření zápisu předmětů v SIS, který už má naplněnou kapacitu a  vyučující daného předmětu by se zápisem předmětu souhlasil?

(aktualizováno 12.4.2017)

Přineste na studijní oddělení žádost o dodatečný zápis předmětu (formulář všeobecné žádosti). Na žádosti musí být kód a přesný název předmětu, zdůvodnění a vyjádření garanta předmětu/vyučujícího, že souhlasí s dodatečným zápisem předmětu po naplnění kapacity.

 


V SIS mám vložený předmět, z kterého jsem v minulém roce složil zkoušku, ale vyučující mi nedopatřením zapsal výsledek jen do indexu. Jak to mohu vyřešit?

(aktualizováno 24.11.2014)

Přineste na studijní oddělení vyplněný formulář žádosti o dodatečné zapsání výsledku zkoušky/zápočtu do SIS (formulář si předtím na studijním oddělení vyzvednete, není dostupný na webu). V žádosti musí být uveden kód předmětu v SIS, název předmětu, výsledek, datum splnění povinnosti a vyjádření pedagoga s případným zdůvodněním a podpisem. Pokud máte výsledek zapsán v indexu, k žádosti doložte i kopii stránky s výsledkem. Se žádostí nemusíte chodit k panu proděkanovi osobně, můžete ji zanechat u příslušné referentky.


Chtěl(a) bych si zapsat předmět z jiné vysoké školy, ale přes SIS to nejde. Jak mám postupovat?

(aktualizováno 12.4.2017)

Po splnění předmětu přineste na studijní oddělení žádost o zapsání předmětu z jiné VŠ. Přílohou je originální potvrzení příslušné VŠ, že předmět nebyl splněn na jiné VŠ v rámci studia a ve kterém je dále uvedeno (uvedeny tyto náležitosti): český i anglický název předmětu, semestr výuky, počet kreditů, typ examinace, jazyk výuky, datum splnění, výsledek, celé jméno a tituly vyučujícího, jeho podpis a razítko katedry nebo ústavu. Žádost musí být podepsána  příslušným vyučujícím s čitelným uvedením jména, příjmení a kontaktu pro případné ověření. Splněná studijní povinnost bude studijním oddělením vložena studentovi do SIS jako volitelná. Do indexu výsledek zapíše vyučující.


Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na paní Řehořovou ze studijního oddělení kamila.rehorova@natur.cuni.cz.

Akce dokumentů