E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGaranti studijních programů a oboroví garanti

navazujícího magisterského studia

Bakalářské studium | Navazující magisterské studium | Doktorské studium


 

Seznam garantů je k dispozici ke stažení ve formátu MS Excel.

Garant studijního programu Oborový garant
Biochemie Biochemie (oborovým garantem je garant studijního programu)
Bioinformatika Bioinformatika
Biologie Anatomie a fyziologie rostlin
Antropologie a genetika člověka
Botanika
Buněčná a vývojová biologie
Ekologie
Experimentální biologie rostlin
Fyziologie živočichů
Genetika, molekulární biologie a virologie
Imunologie
Mikrobiologie
Parazitologie
Protistologie
Teoretická a evoluční biologie
Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium)
Učitelství biologie pro střední školy (jednoborové studium)
Zoologie
Demografie Demografie (oborovým garantem je garant studijního programu)
Ekologie a ochrana prostředí Ochrana životního prostředí (oborovým garantem je garant studijního programu)
Epidemiologie Sociální epidemiologie (oborovým garantem je garant studijního programu)
Geografie Fyzická geografie a geoekologie
Globální migrační a rozvojová studia
Kartografie a geoinformatika<
Krajina a společnost
Regionální a politická geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové studium)
Učitelství geografie pro střední školy (jednoborové studium)
Geologie Aplikovaná geologie
Geobiologie
Geologie (dvouoborové studium)
Geologie (jednoborové studium)
Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové studium)
Učitelství geologie pro střední školy (jednoborové studium)
Hydrologie a hydrogeologie Hydrologie a hydrogeologie (oborovým garantem je garant studijního programu)
Chemie Analytická chemie
Anorganická chemie
Biofyzikální chemie
Fyzikální chemie
Chemie a fyzika speciálních materiálů
Chemie životního prostředí
Makromolekulární chemie
Medicinální chemie
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
Organická chemie
Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové studium)
Učitelství chemie pro střední školy (jednoborové studium)
Klinická a toxikologická analýza Klinická a toxikologická analýza (oborovým garantem je garant studijního programu)

Akce dokumentů