E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGaranti studijních programů a oboroví garanti

bakalářského studia

Bakalářské studium | Navazující magisterské studium | Doktorské studium


 

Seznam garantů je k dispozici ke stažení ve formátu MS Excel (aktualizace 18. 9. 2018).

Garant studijního programu Oborový garant
Biochemie Biochemie (oborovým garantem je garant studijního programu)
Bioinformatika Bioinformatika (oborovým garantem je garant studijního programu)
Biologie Biologie
Biologie se zaměřením na vzdělávání
Ekologická a evoluční biologie
Demografie Demografie s ekonomií
Demografie se sociální geografií
Demografie se sociologií
Ekologie a ochrana prostředí Ochrana životního prostředí (oborovým garantem je garant studijního programu)
Geografie Fyzická geografie a geoinformatika
Geografie a kartografie
Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium)
Sociální geografie a geoinformatika
Geologie Geologie (dvouoborové studium)
Geologie (jednooborové studium)
Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Geologie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium)
Geotechnologie
Hospodaření s přírodními zdroji
Praktická geobiologie
Chemie Chemie
Chemie a fyzika speciálních materiálů
Chemie se zaměřením na vzdělávání  (dvouoborové studium)
Chemie se zaměřením na vzdělávání  (jednooborové studium)
Chemie v přírodních vědách
Chemie životního prostředí
Medicinální chemie
Klinická a toxikologická analýza Klinická a toxikologická analýza (oborovým garantem je garant studijního programu)
Speciální chemicko-biologické obory Molekulární biologie a biochemie organismů (oborovým garantem je garant studijního programu)
Vědy o Zemi Vědy o Zemi (oborovým garantem je garant studijního programu)
Hydrologie a hydrogeologie Povrchová a podzemní voda (oborovým garantem je garant studijního programu)

Akce dokumentů