E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka kurzů U3V

Nabídka kurzů U3V na Přírodovědecké fakultě UK v akademickém roce 2017/2018

NOVINKOU AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 JE OTEVŘENÍ JEDNOSEMESTRÁLNÍHO KURZU PARAZITOLOGIE, KTERÝ OTEVÍRÁME V ZIMNÍM SEMESTRU. 

Formulář přihlášky je možné vyzvednout u referenta CŽV (Bc. Veronika Tesaříková, Albertov 6, 128 43 Praha 2, 3. patro, č. dveří 331) nebo je možné jej stáhnout (stačí kliknout na modré slovo "stáhnout"). Také možné přihlásit se do kurzu elektronicky (stačí kliknout na modré slovo "elektronicky").  Termín přihlašování na kurzy začínající v zimním semestru (v říjnu) je do 20.9.2017.

Přehled kurzů

Kurzy otevírané v zimním semestru:

Kurzy otevírané v letním semestru:

Nabídku kurzů je také možné stáhnout ve Wordu nebo v PDF.


Geografie a demografie

Garant kurzu: prof. Ing.  Zdeněk Pavlík, DrSc.

Pracoviště: katedra demografie a geodemografie

Požadavky: maturita, důchodový věk

Délka: 2 semestry, celkem 24 hod. a 2 hod. písemný test

Frekvence: 1x  za 14 dní 2 hodiny

Výukový den: pátek od 14.00 hod.

Termín konání: říjen 2017 – květen 2018

Místo konání: PřF UK, Albertov 6, Praha 2

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz

Zakončení: písemný test

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 20. 9. 2017

Obsah kurzu:

Zimní semestr: 1. Globální problémy a globalizace, ekonomické modely. 2. Problémy urbanizace u nás a ve světě. 3. Některé otázky hladu ve světě. 4. Problémy migrace. 5. Voda - základ života I. 6. Voda - základ života II.

Letní semestr: 1. Současný stav populačního vývoje světa. 2. Populační vývoj ČR. 3. Demografická situace v Evropě. 4. Demografické prognózy a proces demografického stárnutí. 5. Demografické problémy vybraných světových populací. 6. Globalizace světa a její pozitiva a negativa.

nahoru

Chemie – zajímavá a užitečná věda

Garant kurzu: RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D.

Pracoviště: katedra učitelství a didaktiky chemie 

Požadavky: maturita se nepožaduje, důchodový věk (není podmínkou)

Délka: 2 semestry,  celkem 36 hodin

Frekvence: 1x za 14 dni 3 hodiny, 12 témat

Výukový den:  ve čtvrtek odpoledne nebo dle rozvrhu

Termín konání: říjen 2017 – květen 2018

Místo konání: katedra učitelství a didaktiky chemie 

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz

Zakončení: pohovor

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 20. 9. 2017

Obsah kurzu:

Program obsahuje 12 témat, vybraných z jednotlivých chemických oborů, to je chemie anorganické a organické, chemie analytické a chemie polymerů a biochemie. Témata jsou zaměřena především na zajímavé a užitečné poznatky jednotlivých oborů chemie a jejich praktickou aplikaci (chemické a přírodní látky, toxikologie včera a dnes, složení a vlastnosti litosféry, role a význam koordinačních sloučenin, nové způsoby analýzy přírodních látek, vyráběných materiálů a životního prostředí, polymery a jejich použití, potraviny a jejich chemické složení, molekulární gastronomie aj.). Jednotlivá témata o celkovém rozsahu čtyři hodiny tvoří obvykle přednášky doplněné názornými prezentacemi a diskusí s účastníky kurzu. Součástí kurzu jsou také ukázky zajímavých a jednoduchých pokusů s běžně dostupnými látkami, které si mohou účastníci kurzu i sami vyzkoušet, a odborná exkurze na vybrané pracoviště v Praze nebo jejím okolí.

nahoru

Mineralogie

Garant kurzu: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.

Pracoviště: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 

Požadavky: maturita, důchodový věk

Délka: 2 semestry, celkem 24 hodin

Frekvence: 1x za 14 dní 2 hodiny

Výukový den: středa 16.30 – 18.00 nebo dle rozvrhu

Termín konání: říjen 2017 – květen 2018

Místo konání: Geologická sekce PřF UK

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz

Zakončení: pohovor formou všeobecné rozpravy

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 20. 9. 2017

Obsah kurzu:

Planeta Země jako úžasný stroj: Vznik sluneční soustavy a Země. Co nám říkají meteority? Hlavní geologické procesy v zemském nitru a na zemském povrchu. Úvod do obecné mineralogie: Čím se zabývá mineralogie? Co je minerál? Co je krystal a amorfní látka? Jak krystaly vznikají a rostou? Tvar a vnitřní uspořádání krystalů, jejich chemické složení a fyzikální vlastnosti. Krátce o metodách studia minerálů. Úvodní mineralogická literatura. Povídání o nejrozšířenějších a technicky důležitých minerálech, jejich vlastnostech, výskytu v přírodě a použití (rudní a nerudní suroviny), s ukázkami minerálů.

nahoru

Paleontologie

Garant kurzu: doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.

Pracoviště: Ústav geologie a paleontologie

Požadavky: maturita, důchodový věk

Délka: 2 semestry

Frekvence: 1x za 14 dní – střídá se s mineralogií

Výukový den: středa, od 16.30 do cca 19.00 hod.

Termín konání: říjen 2017 – květen 2018

Místo konání: PřF UK, Albertov 6, Praha 2, velká paleontologická posluchárna

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz

Zakončení: pohovor

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky:  do 20. 9. 2017

Obsah kurzu:

Čím se zabývá paleontologie, co to jsou zkameněliny, jak vznikají, jak se zachovávají, jakým způsobem a kde je možno je sbírat, úprava zkamenělin pro sbírku, jména zkamenělin (taxonomie), co lze ze zkamenělin vyčíst (paleoekologie, stratigrafie apod.). Základní paleontologická (a zejména populárně paleontologická literatura). Jak si naplánovat paleontologickou vycházku, co si vzít s sebou, co si přečíst, paleontologické a geologické průvodce, jak se vyznat v geologické mapě. Stručná historie světové i české paleontologie a paleontologických výzkumů. Vývoj života na Zemi od jeho vzniku až po současnost (zajímavé a důležité momenty, základní informace o evoluci). Stručná informace o jednotlivých skupinách rostlin a živočichů, které se nacházejí jako zkameněliny (s důrazem na ty, co už dnes nežijí). Stručná geologie a paleontologie okolí Prahy doplněná v letním semestru jednou i více (podle zájmu) vycházkami do Národního muzea a do okolí Prahy. Podle zájmu lze přednášky modifikovat směrem k problémům, které posluchače zajímají, určovat přinesené vzorky zkamenělin apod. – jakákoli vlastní aktivita posluchačů je vítána.

nahoru

Parazitologie

Garant kurzu: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.

Pracoviště: katedra parazitologie

Požadavky: maturita, důchodový věk

Délka: 1 semestr (zimní), celkem 22 hodin a závěr kurzu

Frekvence: 1 x týdně 2 hodiny

Výukový den: pondělí 16,00 - 17,30

Termín konání: říjen 2017 – leden 2018

Místo konání: Viničná 7, 128 44 Praha 2

Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz

Zakončení: pohovor formou všeobecné rozpravy (moderovaná diskuze)

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 20. 9. 2017

Obsah kurzu:

Paraziti jsou všudypřítomnou a důležitou součástí života na planetě Zemi. Během kurzu se seznámíte s nejvýznamnějšími parazity člověka a zvířat, s jejich životními cykly, rozšířením, principy diagnostiky a léčby. V rámci jednotlivých lekcí dáme dostatečný prostor i tématům, která se pravidelně opakují v dotazech z řad veřejnosti.

 Úvod kurzu bude věnován fenoménu parazitismu a parazitologii jako vědnímu oboru. Následovat bude šest lekcí věnovaných vybraným parazitům z řad jednobuněčných parazitů („prvoků“), parazitických červů (helmintů) a parazitických členovců (roztočů a hmyzu). Zaměříme se  na parazity tělního povrchu a trávicího traktu  i na parazity krevní a tkáňové. Věnovat se budeme i parazitům našich domácích mazlíčků a tomu, jaké riziko představují pro člověka. V jedné z přednášek se také dozvíte, jaké parazity si můžete přivézt jako nechtěný suvenýr z vaší dovolené. Nezapomeneme ani na zhodnocení metod a prostředků alternativní medicíny v porovnání s principy odborné diagnostiky a léčby parazitárních nákaz. Závěrečnou lekci pak věnujeme zajímavým a méně známým parazitům a způsobům parazitismu.

Aktuální prezentace z přednášek naleznete na stránkách Katedry parazitologie.

nahoru

Rostlinná buňka

Garant kurzu: doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc.

Pracoviště: katedra experimentální biologie rostlin

Požadavky: maturita, důchodový věk

Délka: 1 semestr (zimní), celkem 12 hodin a závěr kurzu

Frekvence: 1 x za 14 dní 2 hodiny

Výukový den: čtvrtek od 9.00 nebo dle rozvrhu

Termín konání: říjen 2017 – leden 2018

Místo konání: katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, Viničná 5, 128 44 Praha 2

Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz

Zakončení: závěrečná diskuse u kulatého stolu k dotazům připraveným posluchači

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 20. 9. 2017

Obsah kurzu:

Rostliny a živočichové jsou si na úrovni buněk, základních jednotek života, velmi podobní. Společná je zejména přítomnost buněčného jádra, mitochondrií a povrchové membrány buňky, od které je odvozen systém vnitřních buněčných membrán. Pro rostlinné buňky jsou jedinečné chloroplasty, organely fotosyntézy, velké vakuoly vyplněné buněčnou šťávou, a pevná buněčná stěna. Rostliny žijí připoutány k půdě a vakuoly a buněčné stěny jim dovolují dosahovat často velkých rozměrů. Také rostliny, podobně jako živočichové, mají těla složená z různých orgánů a tkání, dokážou však snadněji než živočichové regenerovat celé své tělo z jediné buňky. Náš kurz vychází z bakalářské přednášky rostlinné cytologie a může být také dobrým základem pro zájemce o svět rostlin ve vztahu k člověku nebo o experimentální studium a biotechnologické využití rostlin.

Aktuální prezentace z přednášek naleznete na stránkách Katedry experimentální biologie rostlin.

nahoru

Svět hornin

Garant kurzu: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.

Pracoviště: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

Požadavky: maturita, důchodový věk

Délka: 2 semestry, celkem 24 hodin

Frekvence: 1x za 14 dní 2 hodiny - střídá se s Mineralogií

Výukový den: středa 16.30 – 18.00 nebo dle rozvrhu

Termín konání: říjen 2017 – květen 2018

Místo konání: Geologická sekce PřF UK, Albertov 6, Praha 2

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz

Zakončení: pohovor formou všeobecné rozpravy

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 20. 9. 2017

Obsah kurzu:

Petrologie – věda o horninách. Co jsou horniny, jak se v nich vyznat a jak je poznat. Kde se berou? Koloběh hornin. Magmatický proces. Vznik magmatu. Magmatické horniny – tvary těles, stavba, složení, systém. Zvětrávání a eroze. Sedimentační proces. Charakteristické rysy sedimentů. Sedimentární horniny klastické, organogenní a biogenní. Metamorfóza. Kontaktně, regionálně a jinak metamorfované horniny. K čemu jsou horniny dobré? Hlavní výskyty různých typů hornin na území České republiky.

nahoru

Svět rostlin

Garant kurzu: RNDr. Olga Votrubová, CSc.

Pracoviště: katedra experimentální biologie rostlin

Požadavky: maturita, důchodový věk

Délka: 2 semestry, celkem 40 hodin

Frekvence: 1x týdně 2 hodiny

Výukový den:  pondělí nebo dle rozvrhu

Termín konání: říjen 2017 – květen 2018

Místo konání: katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, Viničná 5, Praha 2

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč

Zakončení: závěrečná práce na zvolené téma

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 20. 9. 2017

Obsah kurzu:

Základní struktury vyšších rostlin (stavba a funkce rostlinné buňky, typy pletiv, orgány – kořeny, stonky, listy, květy a plody). Fotosyntéza jako základ života na Zemi. Příjem, výdej a význam vody pro život rostlin. Čím se rostliny živí a proč je půda nenahraditelná? Charakteristika růstu a vývoje rostlin. Praktické základy pěstování a množení rostlin. Rostliny a stres. Přínos šlechtění a GMO, genové banky a zachování biodiverzity. Rostliny a globální oteplování. Jak souvisejí rostliny se službami ekosystémů a trvale udržitelným rozvojem života na Zemi?

Aktuální prezentace z přednášek naleznete na stránkách Katedry experimentální biologie rostlin

nahoru

Voda v ČR - úvod do hydrologie

Garant kurzu: RNDr.  Josef V. Datel, Ph.D.

Pracoviště: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Požadavky: maturita, důchodový věk

Délka: 2 semestry, celkem 32 hodin

Frekvence: 1x za 14 dní 2 hodiny

Výukový den: pátek odpoledne nebo dle rozvrhu

Termín konání: říjen 2017 – květen 2018

Místo konání: PřF UK, Albertov 6, Praha 2

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz

Zakončení: písemná práce

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 20. 9. 2017

Obsah kurzu:

1. Voda jako cenný přírodní zdroj, výskyt vody v ČR a druhy vod (atmosférická, povrchová, půdní a podzemní voda) hydrologický cyklus, hydrologická bilance. 2. Voda v atmosféře, srážky, měřené klimatické parametry. 3. Povrchová voda (význam vody v krajině, vodní toky a jejich režim, hydrologie jezer a bažin). 4. Voda pod povrchem terénu (půdní voda, voda v nesaturované zóně hornin, podzemní voda). 5. Úvod do regionální hydrogeologie ČR. 6. Jakost a složení vod, ochrana a znečišťování vodních zdrojů, ekologické havárie a nápravná opatření. 7. Škodlivé účinky vod (povodně, sucho, eroze). 8. Globální klimatická změna a její dopady na vodní zdroje, adaptační opatření. 9. Návštěva vodárenského muzea. 10. Základy vodárenství (jímací objekty, ochranná pásma, jakost surové a pitné vody, úprava vody, vodovodní systémy a jejich součásti, výpočet potřeby vody), balené vody. 11. Druhy odpadních vod, kanalizace, čistírny odpadních vod, vypouštění odpadních vod. 12. Další užívání vod - odběry pro užitkové účely, plavba, koupání a rekreace, energie (vodní, geotermální), rybářství a rybníkářství. 13. Minerální vody a přírodní léčivé zdroje I. - obecná charakteristika. 14. Minerální vody a přírodní léčivé zdroje II. - regionální přehled. 15. Další aspekty výskytu vody - voda jako zdroj suroviny, voda jako problém ve stavebnictví, voda v územním plánování, voda při těžbě nerostných surovin, meliorační opatření na zemědělských pozemcích a jejich dopady. 16. Exkurze dle možností (ekotechnické muzeum, analytické laboratoře apod.)

nahoru

Knihovna v době internetu

Garant kurzu: Mgr. Eva Tesaříková Březinová

Pracoviště:  oddělení podpory vědy

Požadavky: maturita, důchodový věk

Délka: 1 semestr (letní) - 11 lekcí, celkem 22 hodin

Frekvence: 1x týdně 2 hodiny

Výukový den: pátek dopoledne

Termín konání: únor – květen 2018

Místo konání: PřF UK, Praha 2

Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz

Zakončení:  všeobecná diskuze

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2018

Obsah kurzu:

1. Úvodní hodina, 2. Vyhledávání na internetu, 3. Knihovna online, 4. Elektronické knihy I, 5. Elektronické knihy II, 6. Tablety I, 7. Tablety II, 8. Audiokniny, 9. Časopisy, noviny a jejich archivy, 10. Wikipedie, 11. Internetové zdroje. 

nahoru

Mořská fauna Středomoří

Garant kurzu: prof.RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.

Pracoviště: katedra zoologie a katedra ekologie

Požadavky: maturita, důchodový věk (není podmínkou)

Délka: 1 semestr (letní), celkem 24 hodin

Frekvence: 1x týdně 2 hodiny,

Výukový den: pátek nebo dle rozvrhu

Termín konání: únor – květen 2018

Místo konání: PřF UK, Viničná 7, Praha 2

Výuka probíhá společně se studenty řádného studia

Poplatek: administrativní poplatek 100 Kč

Zakončení: test

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2018

Obsah kurzu:

Seznámení s nejběžnějšími a nejzajímavějšími zástupci fauny Středozemního moře, s důrazem na diverzitu a ekologii jednotlivých forem. Těžištěm přednášek je zejména fotodokumentace živočichů, pokud možno v jejich přirozeném prostředí. Úvodní přednáška je věnována mořskému prostředí obecně a Středozemnímu moři, následuje série přednášek představujících jednotlivé skupiny: 1) houbyžebernatky; 2) žahavci; 3) malé kmeny (pásnice, ploštěnky, rypohlavci); 4) korýši; 5) měkkýši;
6) mnohoštětinatcimechovky; 7) ostnokožci; 8–9) pláštěnciparyby, ryby.

* po kliknutí na modrá slova se Vám zobrazí konkrétní prezentace

nahoru

Mykologie

Garant kurzu: prom. biol. Karel Prášil, CSc., RNDr. Alena Kubátová, CSc.,

Pracoviště: katedra botaniky

Požadavky: maturita, důchodový věk

Délka: 1 semestr (letní), celkem 24 hodin

Frekvence: 1x za 14 dní 4 hodiny

Výukový den: pátek dopoledne

Termín konání: únor – květen 2018

Místo konání: PřF UK, Benátská 2, Praha 2

Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz

Zakončení: písemný test

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2018

Obsah kurzu:

Mykologie v celé šíři, makro- i mikroskopické houby. Jaké skupiny organizmů studuje mykologie? Základní pojmy z biologie a ekologie hub. Význam hub pro člověka. Mikroskopické houby na potravinách, mykotoxiny a onemocnění člověka. Fytopatologicky významné houby. Třídění, ekologie, sběr a vědecké uchovávání makromycetů. Dřevokazné houby v přírodě a v lidském obydlí.

nahoru

Svět buňky

Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Pracoviště: katedra buněčné biologie

Požadavky: maturita, důchodový věk, vnoučata 8-14 let

Délka: 1 semestr (letní), celkem 20 hodin

Frekvence: 1x týdně 2 hodiny

Výukový den: středa odpoledne nebo dle rozvrhu

Termín konání: únor – květen 2018

Místo konání: budova biologické sekce PřF UK, Viničná 7, Praha 2

Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz

Zakončení: závěrečný pohovor

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2018

Poznámka: Kurz je primárně určen pro seniory se svými vnoučaty/pravnoučaty ve věku 8-14 let! Kurz je otevírán pouze při dostatečném počtu zájemců (10); doporučujeme po podání přihlášky ověřit zahájení kurzu

Obsah kurzu:

Kurz je vstupem do fascinujícího světa buněk, jejich organel, vzájemných vztahů v mnohobuněčném organismu. Probíranými tématy budou např. vznik života, vznik buněk, metody výzkumu buněk, typy buněk, změna normální buňky v buňku nádorovou, energetický metabolismus, funkce jednotlivých buněčných organel ve vtahu k patologickým stavům. Součástí kursu bude praktická část věnovaná mikroskopování typických buněk, příprava preparátů, fluorescenční mikroskopie.
Jednotlivé přednášky: 1. Vznik života a buněk 2. Buněčné organely 3. Buněčné dělení 4. Jaderná kostra (cytoskelet) 5. Lidské chyby spojené se špatnou funkcí buněk 6. Rakovina – sobecké nesmrtelné buňky 7. Metody zkoumání buněk 8. Praktické cvičení z buněčné biologie 9. Histologie – věda o buňkách v těle 10. In vivo veritas – filmy ze života buněk.

nahoru

Vodní ekosystémy

Garant kurzu: RNDr. Martin Černý, Ph.D.

Pracoviště: katedra ekologie 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Délka: 1 semestr (letní), celkem 24 hodiny

Frekvence: 1x týdně 2 hodiny

Výukový den: pondělí nebo dle rozvrhu

Termín konání: únor – květen 2018

Místo konání: PřF UK, Viničná 7, Praha 2

Výuka probíhá společně se studenty řádného studia

Poplatek: administrativní poplatek 100 Kč za kurz

Certifikace: osvědčení UK

Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2018

Obsah kurzu:

Přehled jednotlivých typů vodních ekosystémů na pevnině i ve světovém oceánu – charakteristika, funkční vztahy a faktory ovlivňující oživení. Vlastnosti vody a její vztah k vodním organismům. Hluboká jezera, mělké trvalé vody (rybníky, slepá ramena, litorály apod.), malé dočasné a periodické vody, extrémní vodní ekosystémy (např. horké prameny, saliny, podzemní voda, sníh a led), toky (prameniště, potoky, řeky, údolní nádrže). Mořské ekosystémy: otevřené moře; hlubinné ekosystémy; skalnaté, písečné a bahnité pobřeží; produktivní pobřežní ekosystémy – korálové útesy, chaluhové lesy, mořské louky, mangrovy.  Exkurze: 1. stojatá voda, 2. tekoucí voda. Rozpis exkurzí na rok 2017 ZDE.

* po kliknutí na modrá slova se Vám zobrazí konkrétní prezentace

nahoru


Adresa zaslání přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Kont. osoba: Bc. Veronika Tesaříková

Telefon: +420 221 951 067

E-mail: veronika.tesarikova@natur.cuni.cz, u3v@natur.cuni.cz

nahoru

Akce dokumentů