E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVysokoškolská pedagogika

Kurz VŠ pedagogiky pro budoucí i stávající vysokoškolské učitele. Dvě hodiny prezenčního semináře jednou za čtrnáct dní. Zbytek výuky probíhá distančně: účastníci mají k dispozici učební materiály k samostudiu v systému Moodle.
 

Komu je kurz určen?

Učíte, ale cítíte, že by to mohlo jít i lépe? Neučíte, ale po studiu budete pokračovat v akademické kariéře - tedy i učit? ...Pak je tento kurz určen právě Vám!

Zájemci musí být doktorandy nebo zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UK.

Co se v kurzu naučíte? 

Naučíte se projektovat výuku. Osvojíte si pedagogický přístup k řešení problémů a další pedagogické dovednosti, zejména v práci s lidmi. Naučíte se, jak studenty správně motivovat, jak pracovat s pamětí, pozorností a s chybou, jak rozvíjet kompetence, jak pracovat s různými učební typy a styly, osvojíte si aktivizační a alternativní metody výuky. Naučíte se využívat elektronické opory výuky (Moodle). Naučíte se provádět diagnostiku a hodnocení, sebereflexi a seberozvoj, předcházet syndromu vyhoření.

Rozsah výuky

Minimálně 39 hodin. Studijní aktivita prům. 3 hodiny týdně: výuka probíhá každý týden, jeden týden je prezenční seminář (doplněný materiály k samostudiu), druhý týden distanční samostudium. Tj. 7 x 2 hodiny prezenční výuky, 7 x 1 hodina samostudia a 6 x 3 hodiny samostudia.

Volitelné jsou průběžné konzultace s lektorkou: nácvik výuky, hospitace, lekce práce se systémem Moodle, individuální konzultace.

Podávání přihlášek

Termíny pro aktuální akademický rok naleznete v SIS.

Kontaktní osoba

Mgr. Helena Ferklová
E-mail: helena.ferklova@natur.cuni.cz
Telefon: 221 95 1968

Více viz: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2278

 

Akce dokumentů