E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPraktická rétorika a prezentace

INTENZIVNÍ KURZ pro doktorandy a postdoky PřF UK 


Proč někomu není rozumět, ani když sedí vedle vás, a jiný snadno upoutá pozornost celé místnosti? Zažili jste přednášku, z níž si nepamatujete vůbec nic? Dokážete si vy udržet pozornost skupiny? Trpíte velikou trémou při veřejném vystupování?

Intenzivní kurz praktické rétoriky je určen všem, kteří jsou ochromováni trémou. Ale je také pro ty, kteří problémy s mluvním projevem nemají, ale chtějí svou mluvu zvládat na úrovni špičkových moderátorů či herců, chtějí získat absolutní kontrolu nad svým hlasem a využít jeho veškerý potenciál.
Budeme pracovat na několika aspektech vašeho projevu současně - vypilujeme výslovnost, posazení hlasu, pohyb, výraz i dech. Vše si hned vyzkoušíme v praxi - budeme prezentovat a improvizovat. Budeme pracovat v malých skupinách, takže náplň kurzu maximálně přizpůsobíme vašim potřebám.

Zájemci musí být doktorandy nebo akademickými pracovníky Přírodovědecké fakulty UK. 

Co Vás naučíme?

  • základní dechové, hlasové a artikulační techniky
  • zásady hlasové hygieny
  • samozřejmost při veřejném vystupování a cesty ke zvládání trémy
  • využívat možnosti emotivního působení hlasu
  • rozvinout své komunikační schopnosti - slovní i nonverbální
  • odstraníme případné osobní chybné dikční a mluvní návyky 
  • strukturovat sdělení tak, aby bylo pro posluchače přehledné a zapamatovatelné 
  • pracovat s publikem, improvizovat
  • učit se od ostatních
  • reflektovat a rozvíjet svůj vlastní projev

Za jak dlouho?

Čtyři intenzivní dny. 36 (v hodinách celkem). Průměrná zátěž 9 hod./den.

Dva turnusy: 

1.turnus - konec srpna
2. turnus - začátek září
Příjezd vždy v podvečer prvního dne, odjezd v podvečer posledního. Kurz probíhá na Horské chatě Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou.

Podávání přihlášek

Termíny pro aktuální akademický rok naleznete v SIS.

Kontaktní osoba

Mgr. Helena Ferklová
E-mail: helena.ferklova@natur.cuni.cz
Telefon: 221 95 1968

 

 

Akce dokumentů