E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSlužby pro jednotlivce a pracoviště PřF

OPV PřF UK nabízí individuální konzultace a další služby související s tematikou soft skills a informační gramotnosti. Služby jsou poskytovány na vyžádání a zdarma (není-li uvedeno jinak).

 

Služby pro jednotlivce:

Individuální supervize a nácvik prezentací (vč. videotréninků)

Hospitace ve výuce a individuální poradenství pro výuku (vč. videotréninků)

Moodle - školení práce se systémem, možnosti využití ve výuce

Práce na prezentacích: je možné konzultovat či nacvičovat jakýkoli typ prezentace nebo přednášky (na schůze kateder nebo výzkumných skupin, na konference, popularizační, absolventské, habilitační). Možné je konzultovat vše, od přípravy po realizaci, nebo si jen prezentaci odříkat nanečisto. Snažíme se vždy najít prostor, který se co nejvíce přiblíží tomu, kde budete skutečně vystupovat. Konzultujeme možné nástrahy, individuální potřeby, obsahovou a formální stránku prezentace atd.

Hospitace: pro učitele, kteří by se rádi ve své profesi posunuli dál, nebo ty, kteří ve své výuce cítí problém (špatné výkony studentů, nízká účast ve výuce, pocity vyhoření apod.). Rozsah je opět individuální, od jedné přednášky, přes realizaci jednoho předmětu, po soustavný rozvoj.

Tyto služby jsou zatím, z kapacitních důvodů, poskytovány pouze absolventům kurzů "Vysokoškolská pedagogika" a "Praktická rétorika a prezentace".

Školení a konzultace k systému Moodle poskytujeme všem.

 

Více informací: Mgr. Helena Ferklová helena.ferklova@natur.cuni.cz.

 

Služby pro katedry, pracoviště a výzkumné skupiny:

Kurzy, semináře, workshopy i ucelené vzdělávací programy na míru

Vzdělávání organizované fakultou, uvedené v nabídce Další profesní a osobní rozvoj pro doktorandy a zaměstnance lze také připravit na míru konkrétní skupině, dle jejích specifických vzdělávacích potřeb a vědního oboru.

Kurzy, semináře a workshopy lze libovolně kombinovat. Lze také vybrat část (téma) některého rozsáhlejšího kurzu a vytvořit samostatný produkt.

Možné je také oslovit externí odborníky pro danou oblast. Nabízíme dlouholeté zkušenosti s českým prostředím - najdeme ty nejlepší lektory a kurzy.

Lze také zprostředkovat lektory RUK na školení systémů: Turnitin, Moodle, Adobe Connect, Streamserwery (zdarma).

 

Sestavení programů, komunikace s dodavatelem, cílovou skupinou atd. má konzultační charakter. Probíhá ve spolupráci s realizačním týmem nebo pověřenou osobou pracoviště nebo skupiny.

Externí lektoři jsou financováni zadávajícím pracovištěm.

 

Více informací: Mgr. Helena Ferklová helena.ferklova@natur.cuni.cz.

 

Akce dokumentů