E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpora oborového čtení nejen ve výuce zeměpisu

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru 2017/2018 akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání:

„Podpora oborového čtení nejen ve výuce zeměpisu“

 

Proč?  Cílem kurzu je vytvořit takové výukové podmínky, aby účastníci kurzu mohli získat relevantní vědomosti, dovednosti a zkušenosti směřující k promyšlené a soustavné podpoře oborového čtení ve výuce zeměpisu i dalších všeobecně vzdělávacích předmětů na základních i středních školách. Pod výrazem oborové čtení rozumíme aktivní a kritické čtení s porozuměním různých typů „textů“ (např. souvislý text z krásné i odborné literatury, mapové podklady, grafy, tabulky a fotografie, i čtení reálné krajiny přímo v terénu).

Obsah kurzu reaguje na zaměření projektů OP VVV. V rámci projektu „Šablony pro ZŠ, resp. pro SŠ“ kurz naplňuje aktivitu Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, resp. SŠ – DVPP, variantu aktivity Čtenářská gramotnost.

Pro koho?  Kurz je určen vyučujícím zeměpisu na základních i středních školách, popř. vyučujícím i jiných všeobecně vzdělávacích předmětů, neboť uváděné přístupy a metody jsou využitelné i v jiných předmětech.

Kdy a kde?  Výuková akce bude realizována pravděpodobně formou celodenního osmihodinového bloku přednášek a seminářů, a to ve 2 dnech během 2 měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 16hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK.  Výuka v terénu se bude realizovat na území Prahy či v jejím bezprostředním zázemí.

Nejaktuálnější informace o kurzu vč. přihlášky jsou na stránkách centra GEEN

Kontakt pro event. další dotazy: veronika.tesarikova@natur. cuni. cz (registrace a platby), dana.reznickova@natur.cuni.cz  (organizace kurzu)

Těšíme se na Váš zájem!

Za organizátory Dana Řezníčková

Akce dokumentů