E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální témata výuky geografie

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru 2017/2018 akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání:
 

Aktuální témata výuky geografie“

 

Proč?  Kurz reaguje na potřebu průběžného odborného geografického vzdělávání s důrazem na porozumění aktuálním otázkám oboru. Cílem je umožnit učitelům středních i základních škol průběžné vzdělávání v geografii prostřednictvím přednášek a seminářů vedených předními odborníky na vybraná témata.

Obsah kurzu reaguje na zaměření projektů OP VVV. Z hlediska „šablony pro SŠ“ naplňuje aktivity Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, konkrétněji Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP, Nové metody ve výuce na SŠ, zvláště pak varianty Polytechnické vzdělávání, dílčím způsobem také Projektová výuka a Čtenářská gramotnost.

Pro koho?  Kurz je zejména určen vyučujícím zeměpisu/geografie na základních a středních školách, popř. vyučujícím průřezových témat RVP, které korespondují s obsahem zeměpisu.

Kdy a kde?  Výuková akce bude pravděpodobně realizována formou celodenního osmihodinového bloku přednášek, seminářů a cvičení, a to ve třech dnech během tří měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 24hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK.

Nejaktuálnější informace o kurzu vč. přihlášky jsou na stránkách centra GEEN

Kontakt pro event. další dotazy: veronika.tesarikova@natur. cuni. cz (registrace a platby), dana.reznickova@natur.cuni.cz  (organizace kurzu)

Těšíme se na Váš zájem!

Za organizátory Dana Řezníčková

Akce dokumentů