E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné ke dni 1. 3. 2019, pokud u odpovědi není uvedeno jinak.

Kdy je výplatní termín pro stipendia, která byla studentovi v příslušném měsíci přiznána?

Stipendia jsou poukázána na účet studentům měsíčně nejpozději každého
a) 8. dne následujícího kalendářního měsíce v případě bakalářských a magisterských studijních programů,
b) 16. dne následujícího kalendářního měsíce v případě doktorských studijních programů.

Pokud den výplaty připadne na den pracovního klidu, vyplatí se stipendia nejbližší následující pracovní den. Výplatou se rozumí podání bankovního příkazu k úhradě.


Lze stipendium, které bylo studentovi v příslušném měsíci  přiznáno vyplatit i mimo výplatní termín tohoto měsíce?

Ne, stipendium se poukazuje na Váš účet pouze 1x měsíčně (viz výše).


Do jakého termínu musí být na studijním oddělení návrh na přiznání stipendia na výzkum (např. GAUK)?

Studijní oddělení zpracuje za daný kalendářní měsíc návrhy na přiznání stipendií na výzkum podaných studijnímu oddělení nejpozději 3 pracovní dny před koncem příslušného kalendářního měsíce.
Návrh musí být správně vyplněný a podepsaný ( příkazce operace, správce rozpočtu). Student si musí zadat číslo účtu do SIS.


Kdy se přiznávají prospěchová stipendia?

Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznávají obvykle v listopadu.


V tomto měsíci mi bylo přiznáno stipendium na výzkum a i účelové stipendium. Budou vyplacena dohromady?

Ano, obě stipendia Vám přijdou na účet v jedné částce (všechna dílčí stipendia, která Vám jsou v příslušném měsíci přiznána jsou sečtena a na účet studenta se odesílají v jedné částce) .V modulu stipendia v SIS se Vám všechna dílčí stipendia zobrazí jednotlivě.


Ubytovací stipendium mi na účet chodí,  prospěchové ne. Jak je to možné?

Ubytovací stipendium vyplácí univerzita a nikoli fakulta. Číslo účtu, pro výplatu ubytovacího stipendia se neukládá do SISu. Pro výplatu prospěchového stipendia si musíte zadat číslo Vašeho účtu do SIS.


Nemam zatím zřízený účet, jak mi bude vyplaceno prospěchové stipendium?

Po domluvě s referentkou agendy stipendií Vám může být stipendium vyplaceno v pokladně fakulty.


Po absolvování magisterského studia budu pokračovat na PřF ve studiu doktorského studijního programu. Mám nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky?

Nikoliv, nárok podle platné legislativy nemáte.


Kdy se dozvím, zda mi bylo navrhnuto a přiznáno prospěchové stipendium za předcházející ročník bakalářského nebo magisterského studia?

V modulu stipendia v SIS se Vám dne 1. prosince (v případě víkendu následující pracovní den)  stipendium zobrazí. Před výplatou Vám bude elektronicky v záložce Písemnosti v SIS zasláno rozhodnutí o přiznání stipendia.


Bakalářské studium jsem absolvovala s vyznamenáním na jiné VŠ. Mám nárok na prospěchové stipendium? Musím podat žádost?

Pokud jste absolvovala na jiné vysoké škole (fakultě) můžete prostřednictvím studijního oddělení požádat o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky a doložit svůj prospěch z bakalářského studia. Tuto žádost je třeba doručit osobně na studijní oddělení nebo do podatelny fakulty nejpozději do 31. 10. akademického roku, ve kterém se student zapsal do studia. Žádost bude posouzena děkanem fakulty.


Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na paní Ing. Dagmar Gondekovou ze studijního oddělení (mail: dagmar.gondekova@natur.cuni.cz).

Akce dokumentů