E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRigorózní řízení

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné ke dni 1. 3. 2019, pokud u odpovědi není uvedeno jinak.

Je možné podstoupit rigorózní řízení v programu "Regionální a politická geografie", když jsem vystudoval jiný obor a to magisterský  obor informační studia a archivnictví?  O obor geografie se zajímám individuálně.

Podle zákona 111/1998, § 46, odst. 5 může absolvent, který získal titul Mgr., vykonat ve stejné oblasti studia státní rigorózní zkoušku.

Rigorózní řád UK stanoví, že zkouška se skládá z předmětu, jehož obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné či doktorské zkoušky. Současně však tento předmět musí obsahově odpovídat absolvovanému studijnímu programu nebo oboru.

Vzhledem k tomu, že Vámi vystudovaný obor neodpovídá ani oblasti studia na naší fakultě ani předmětům závěrečných zkoušek, není možné státní rigorózní zkoušku konat.


Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na paní Tesaříkovou ze studijního oddělení katerina.tesarikova@natur.cuni.cz.

Akce dokumentů