E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformační systém Studium (SIS)

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné ke dni 1.3.2019, pokud u odpovědi není uvedeno jinak.

Kam se v SIS zadává číslo bankovního účtu studenta?

1. Do SIS se přihlásíte a v roli nějakého Vašeho probíhajícícho studia:

  • Přejdete do modulu "Osobní údaje".
  • V menu vyberete "Změna údajů".
  • Vložíte/změníte číslo účtu a kód banky.
  • Tlačítkem Uložit potvrďte změnu.

Může studijní oddělení dodatečně zapsat studentovi předmět po uzavření zápisu předmětů v SIS, který už má naplněnou kapacitu a  vyučující daného předmětu by se zápisem předmětu souhlasil?

Přineste na studijní oddělení žádost o dodatečný zápis předmětu (formulář Všeobecná žádost, viz formuláře). Na žádosti musí být kód a přesný název předmětu, zdůvodnění a vyjádření garanta předmětu/vyučujícího, že souhlasí s dodatečným zápisem předmětu po naplnění kapacity. Před dodatečným zapsáním předmětu však garant předmětu musí navýšit kapacitu předmětu v SIS.


V SIS mám vložený předmět, z kterého jsem v minulém roce složil zkoušku, ale vyučující mi nedopatřením nezapsal výsledek do SIS. Jak to mohu vyřešit?

Přineste na studijní oddělení vyplněný formulář žádosti o dodatečné zapsání výsledku zkoušky/zápočtu do SIS (formulář si předtím na studijním oddělení vyzvednete, není dostupný na webu). V žádosti musí být uveden kód předmětu v SIS, název předmětu, výsledek, datum splnění povinnosti a vyjádření pedagoga s případným zdůvodněním a podpisem a razítkem příslušné katedry. Pokud máte výsledek zapsán v indexu, k žádosti doložte i kopii stránky s výsledkem. Se žádostí nemusíte chodit k panu proděkanovi osobně, můžete ji zanechat u příslušné referentky.


Chtěl(a) bych si zapsat předmět z jiné vysoké školy, ale přes SIS to nejde. Jak mám postupovat?

Co nejdříve po splnění předmětu přineste na studijní oddělení žádost (formulář Žádost o zapsání výsledku předmětu splněného na jiné VŠ, viz formuláře). Příslušná VŠ ve formuláři žádosti uvedene údaje: český a anglický název předmětu (dle IS příslušné VŠ), semestry výuky, počet kreditů, typ examinace, jazyk výuky, datum splnění, výsledek, VŠ a fakultu, na které výuka předmětu probíhala, celé jméno a tituly vyučujícího, jeho podpis a razítko katedry nebo ústavu. Žádost musí být podepsána příslušným vyučujícím s čitelným uvedením jména, příjmení a kontaktu pro případné ověření údajů. Ve formuláři svým podpisem stvrdíte, že předmět byl splněn na jiné vysoké škole, na které nejsem (nebyl jsem) zapsán jako řádný student a předmět nebyl plněn v rámci jiného studia. Splněná studijní povinnost bude studijním oddělením vložena studentovi do SIS jako volitelná. Do indexu, máte-li jej vydán, výsledek zapíše vyučující.

Pokudjste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na příslušnou referentku studia.

Akce dokumentů