E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Potvrzení o studiu a výpis splněných povinností s elektronickým podpisem

V SIS v modulu Osobní údaje, na záložce Tisk potvrzení, je možné získat potvrzení o studiu (a také potvrzení o průběhu studia, resp. o absolvování) v elektronické formě s elektronickým podpisem (PDF soubor opatřený uznávanou elektronickou značkou UK).

V modulu Výsledky zkoušek - prohlížení, na záložce Přehled výsledků zkoušek lze získat výpis splněných povinností v elektronické formě s elektronickým podpisem (PDF soubor opatřený uznávanou elektronickou značkou UK).

To lze následně předat třetí straně elektronicky – např. zaslat do banky či na úřad (e-mailem nebo prostřednictvím speciálního formuláře, pokud ho třetí strana má). Takto elektronicky podepsané PDF by podle zákonů (práva EU i Česka) mělo být bez problémů uznáváno.

Pokud by bylo třeba potvrzení v listinné podobě, tak kromě stávající možnosti získat jej na studijním oddělení, je možné elektronicky podepsané PDF ze SIS nechat vytisknout a ověřit na CzechPointu ("nechat provést autorizovanou konverzi do listinné formy").

Postup na CzechPointu: Soubor lze přinést na flash disku nebo předem nahrát on-line do jejich úschovny: https://www.czechpoint.cz/uschovna/index.php?page=pridat_soubor a na CzechPoint se dostavit jen s identifikačními údaji z této úschovny.

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti

2. 6. 2017

Akce dokumentů