E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro zaměstnance

agenda bakalářského a navazujícího magisterského studia
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC, DOCX, RTF a XLSX použijte programy balíku Microsoft Office.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

[DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 5.5.2020

Stipendia

Formulář č. 1 - Návrh na přiznání stipendia a převod prostředků na stipendijní fond
(tento formulář nelze použít pro stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb.)
[PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 5.2.2020
Formulář č. 2 - Návrh na přiznání stipendia
(tento formulář nelze použít pro stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb.)
[PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 5.2.2020
Formulář č. 3 - Návrh na přiznání stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb. [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 5.2.2020
Formulář č. 4 - Příloha k návrhu na přiznání stipendia (hromadný seznam v PDF) [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 5.2.2020
Formulář č. 4 - Příloha k návrhu na přiznání stipendia (hromadný seznam v XLSX) [XLSX k vyplnění v programu Excel] 5.2.2020

Komise

Změna komise pro státní bakalářské zkoušky

[DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 1.6.2018
Změna komise pro státní magisterské a rigorózní zkoušky [RTF k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.6.2018
Změna komise pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 1.6.2018

Akce dokumentů