E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníImatrikulace

imatrikulace studentů bakalářského studia

Imatrikulace je slavnostní přijetí studentů do akademické obce vysoké školy. Imatrikulace se konají ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa.  Jedná se o akt uvnitř univerzity, na který nejsou zváni rodinní příslušníci studentů ani veřejnost.

Imatrikulace je povinná pro studenty prvních ročníků bakalářského studia a to i v případě, že na naší fakultě již studovali.  Studenti, kteří se imatrikulace zúčastní, jsou v den imatrikulace omluveni z výuky. V případě zájmu nebo po dohodě s vyučujícím mohou výuku v hodinách mimo vlastní termín imatrikulace navštívit.

Studenti se dostaví ve vhodném společenském oděvu a s průkazem studenta UK (ISIC) k prezenci do místnosti sousedící s aulou minimálně 45 minut před začátkem imatrikulace. Začátky imatrikulací s rozdělením dle oborů jsou uvedeny v harmonogramu, který bývá zveřejněn vždy začátkem září. 

U studentů prvních ročníků navazujícího magisterského a doktorského studia je slavnostní obřad imatrikulace nahrazen podpisem imatrikulačního slibu při zápisu do prvního ročníku studia.

S ohledem na současnou epidemickou situaci budou imatrikulace, které se měly konat
15. 10. 2020, zrušeny. Obřad imatrikulace bude nahrazen podpisem imatrikulačního slibu a jeho dodáním na studijním oddělení osobně, poštou, prostřednictvím podatelny nebo vhozením do schránky na dveřích do budovy studijního oddělení.
Formulář imatrikulačního slibu lze stáhnout zde

Studenti, kteří imatrikulační slib podepsali při zápisu dne 8. 9. 2020, další slib na studijní oddělení nedodávají.

Imatrikulace s přehledem - instruktážní video

Řád imatrikulací a promocí platný od 14. 12. 2016, účinný od 1. 1. 2017

Aktualizace 1. 10. 2020

Akce dokumentů