E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníImatrikulace

imatrikulace studentů bakalářského studia

Imatrikulace je slavnostní přijetí studentů do akademické obce vysoké školy. Imatrikulace se konají bez účasti veřejnosti ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa. Imatrikulace je povinná pro studenty prvních ročníků bakalářského studia a to i v případě, že na naší fakultě již studovali. Studenti se dostaví ve vhodném společenském oděvu a s průkazem studenta UK (ISIC) k prezenci do místnosti sousedící s aulou minimálně 60 minut před začátkem imatrikulace. Začátky imatrikulací s rozdělením dle oborů jsou uvedeny v harmonogramu, který bývá zveřejněn vždy začátkem září. 

U studentů prvních ročníků navazujícího magisterského a doktorského studia je slavnostní obřad imatrikulace nahrazen podpisem imatrikulačního slibu při zápisu do prvního ročníku studia.

Termín imatrikulace pro studenty bakalářských oborů: 5. 10. 2017 

Harmonogram - rozdělení dle studijních programů

Řád imatrikulací a promocí platný od 14. 12. 2016, účinný od 1. 1. 2017

Akce dokumentů