E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníImatrikulace

imatrikulace studentů bakalářského studia

Imatrikulace je slavnostní přijetí studentů do akademické obce vysoké školy. Imatrikulace se konají ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa.  Jedná se o akt uvnitř univerzity, na který nejsou zváni rodinní příslušníci studentů ani veřejnost.

Imatrikulace je povinná pro studenty prvních ročníků bakalářského studia a to i v případě, že na naší fakultě již studovali.  Studenti, kteří se imatrikulace zúčastní, jsou v den imatrikulace omluveni z výuky. V případě zájmu nebo po dohodě s vyučujícím mohou výuku v hodinách mimo vlastní termín imatrikulace navštívit.

Studenti se dostaví ve vhodném společenském oděvu a s průkazem studenta UK (ISIC) k prezenci do místnosti sousedící s aulou minimálně 60 minut před začátkem imatrikulace. Začátky imatrikulací s rozdělením dle oborů jsou uvedeny v harmonogramu, který bývá zveřejněn vždy začátkem září. 

U studentů prvních ročníků navazujícího magisterského a doktorského studia je slavnostní obřad imatrikulace nahrazen podpisem imatrikulačního slibu při zápisu do prvního ročníku studia.

Termín imatrikulace pro studenty bakalářských oborů: 18. 10. 2019 

Harmonogram - rozdělení dle studijních programů - aktualizováno 17. 9. 2019

Imatrikulace s přehledem - instruktážní video

Řád imatrikulací a promocí platný od 14. 12. 2016, účinný od 1. 1. 2017

Aktualizace 17. 9. 2019

Akce dokumentů