E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZměna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK

Dne 26. května 2020 byla Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty UK schválena změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK, která bude účinná od 1. října 2020.

Zásadní změnou je rozdělení prvního ročníku bakalářského studia do dvou úseků studia (čl. 2). Kontrola pro postup do dalšího úseku studia tedy bude oproti předchozím letům probíhat už po zimním semestru. Minimální počty kreditů potřebných pro postup jsou uvedeny v čl. 4. Toto se týká pouze studentů, nastupujících do 1. ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2020/2021 a později. Všech studentů se pak týkají Přílohy pravidel, kde jsou mimo jiné stanovena pořadí částí státních závěrečných zkoušek.

Aktuální Pravidla pro organizaci studia jsou zveřejněna na webu Akademického senátu PřF UK.

Verzi s vyznačenými změnami si můžete stáhnout zde.

Publikováno: Pátek 10.07.2020 11:55

Akce dokumentů