E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŽádosti o přidělení absolutního kritéria pro ubytování v kolejích UK

Studenti mohou využít příležitosti požádat o přednostní ubytování na koleji, resp. požádat děkana o přidělení absolutního kritéria pro ubytování v kolejích UK – viz „Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze“: https://kam.cuni.cz/KAM-596-version1-zasadyubytovanivkolejichuniverzitykarlovy_cistopis.pdf

Žádosti budou posuzovány na základě doloženého zapojení studenta do vědecko-výzkumných aktivit (na vědecko-výzkumné práci fakulty, při řešení projektů, grantů a prezentaci výsledků na studijních konferencích, na sympoziích a dalších aktivitách), které ohodnotil děkan fakulty. Formulář žádosti o přidělení absolutního kritéria pro ubytování od děkana fakulty je ke stažení na adrese: https://kam.cuni.cz/KAM-596-version1-zadost_o_prideleni_absolutniho_kriteria_od_dekana_fakulty_2020.xlsx

Vyplněné žádosti s vyjádřením vedoucího katedry/vedoucího projektu doručte na studijní oddělení PřF paní M. Poláčkové, nejpozději do 12.6.2020.

dne 29.05.2020
 

doc. RNDr. Pavel Chromý, CSc.
proděkan pro studijní záležitosti

 

 

 

Publikováno: Pátek 29.05.2020 11:05

Akce dokumentů