E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolitelný předmět Management of Science and Innovation

V letním semestru akademického roku 2017/18 otevírá Centrum pro přenos poznatků a technologií UK již po sedmé jednosemestrální volitelný předmět Management of Science and Innovation (MSI).  Předmět je určen studentům navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK a zaměstnancům UK jako součást nabídky CŽV na UK. Forma výuky je převážně distanční (webináře v Moodle UK), zahrnuje pouze 2 prezenční semináře. Nově je vyučován pouze v anglickém jazyce. Absolvování kurzu je ohodnoceno 6 kredity a digitálním odznakem. Úvodní seminář se uskuteční v úterý 20. 2. 2018 v 16:00 hodin v Zelené posluchárně RUK (Celetná 20, Praha 1). Bližší informace o předmětu jsou uvedeny v seznamu předmětů v SIS (pod CPPT),  na www.cppt.cuni.cz/msi a také v propagačním videu Management vědy a inovací - YouTube.

Předmět bude v SIS otevřen k zápisu od 1. do 18. 2. 2018, kapacita je 40 studentů, kód předmětu TVOL0002.

-----------

Centre for Knowledge and Technology Transfer of Charles University opens one-semester long elective course Management of Science and Innovation (MSI). Its objective is to provide all CU faculties with unified education in management of science, project management and technology transfer. Its target group are students from all faculties of Charles University from 4th and higher grades of Mgr. programs, following Mgr. programs, Ph.D. programs and employees of Charles University within CU lifelong learning programme. Form of teaching is mostly distant (webinars in Moodle CU) with 2 presence-based seminars only. Course completion is rewarded with 6 credits and electronic badge.

The enrollment via SIS is possible from February 1 to February 18, 2018 (subject code TVOL0002, maximum 40 students). The first lecture will take place on Tuesday, February 20, 2018 at 6 pm in the lecture hall „Zelená“, Celetná 20, Praha 1. For more information about the subject please see our website www.cppt.cuni.cz/msi or promo video Management vědy a inovací - YouTube.

Centrum pro přenos poznatků a technologií
Univerzita Karlova
Petrská 3
110 00 Praha 1

www.cppt.cuni.cz

 

Publikováno: Pondělí 29.01.2018 11:05

Akce dokumentů

Kategorie: ,