E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář „Welcome to the Czech Republic"

Invitation to the course Welcome in Czech republic -  English version

Informační, poradenské a sociální centrum ve spolupráci s iniciativou  Slovo 21 pořádá adaptačně-integrační seminář Vítejte v ČR.  Seminář je vzhledem k tématům určen primárně pro studenty ze třetích zemích, kteří nastoupili do „full-degree“ programů, ale vítáni jsou i studenti krátkodobějších programů, pokud budou mít zájem o probíraná témata.

Termín konání: středa 27. 9. 2017 a pátek 29. 9. 2017 od 9:00 do 13:00

Místo konání: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Seminář Vítejte v ČR je hrazen z prostředků Ministerstva vnitra (tedy účast je zdarma) a zahrnuje následující okruhy:  Pobytová legislativa/ moľnosti zaměstnání/ studentské brigády /daně/ vzdělávání a ąkolství: vzdělávací systém v ČR/ kurzy českého jazyka/ zdraví, zdravotní a sociální pojiątění: práva a povinnosti v této oblasti v ČR/ Krizové situace/ Bydlení/ Bydlení a vztah k pobytové legislativě/ Obvyklé chyby při ľádostech o prodluľování víz/ Důleľité kontakty/ Praktické rady v kaľdodenním ľivotě apod

Bližší informace o kurzu dále naleznete na stránkách: http://www.vitejtevcr.cz/kurzy/tudent-immigration-course-welcome-the-czech-republic-charles-university/
nebo na facebooku: https://www.facebook.com/vitejtevcr  

Na kurzy je nutné se registrovat a lze využít několik způsobů:
- webové stránky www.vitejtevcr.cz;
- facebook: https://www.facebook.com/vitejtevcr;
- e-mailem na: kurzy@vitejtevcr.cz 
- nebo telefonicky na: 775 965 571 
REGISTRACE BUDE OTEVŘENA OD ZÁŘÍ.

Publikováno: Čtvrtek 31.08.2017 11:30

Akce dokumentů

Kategorie: ,