E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNavazující magisterské studium

Aktualizace 19. 11. 2016
Kód SP Název SP Kód SO Název SO Forma /
doba studia
Jazyk Rigor. řízení Konec platnosti akreditace Garant oboru
N3967 Bioinformatika 3902T061 Bioinformatika
žádost - vyučující
P / 2  ČJ, AJ ---- 31.8.2020 Doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
N1406 Biochemie 1406T002 Biochemie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
N1501 Biologie 1507T001 Anatomie a fyziologie rostlin
(na dostudování)
žádost
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.10.2020 doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
N1501 Biologie 1512T002 Antropologie a genetika člověka
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
N1501 Biologie 1507T004 Botanika
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
N1501 Biologie 1515T003 Buněčná a vývojová biologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
N1501 Biologie 1603T002 Ekologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
N1501 Biologie 1501T029 Experimentální biologie rostlin
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
N1501 Biologie 1511T003 Fyziologie živočichů
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 RNDr. Jiří Novotný, CSc.
N1501 Biologie 1515T010 Genetika, molekulární biologie a virologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
N1501 Biologie 1511T004 Imunologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
N1501 Biologie 1510T001 Mikrobiologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
N1501 Biologie 1501T009 Parazitologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
N1501 Biologie 1501T030 Protistologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
N1501 Biologie 1501T021 Teoretická a evoluční biologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
N1501 Biologie 7504T185 Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
žádost - vyučující
P / 2 ČJ  ----- 31.12.2022 doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
N1501 Biologie 7504T186 Učitelství biologie pro SŠ (jednooborové)
žádost - vyučující
P / 2 ČJ RNDr. 31.12.2022 doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
N1501 Biologie 1502T003 Zoologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
N1303 Demografie 1303T001 Demografie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.7.2024 doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
N1601 Ekologie a ochrana prostředí 1604T007 Ochrana životního prostředí
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, Ph.D.
N1301 Geografie 1301T004 Fyzická geografie a geoekologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ RNDr. 31.12.2024 doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
N1301 Geografie 1302T006 Kartografie a geoinformatika
 žádost - vyučující
P / 2 ČJ RNDr. 31.12.2022 doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
N1301 Geografie 1301T029 Krajina a společnost
žádost žádost (AJ) - vyučující
P / 2 ČJ, AJ RNDr. 31.3.2022 doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
N1301 Geografie 1301T011 Regionální a politická geografie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2022 prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.
N1301 Geografie 1301T015 Sociální geografie a regionální rozvoj
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2022 doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
N1301 Geografie 1301T028 Globální migrační a rozvojová studia
žádost - vyučující
P / 2 ČJ RNDr. 31.12.2020 doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
N1301 Geografie 7504T195 Učitelství geografie pro SŠ (Jednooborová) 
žádost - vyučující
příloha
P / 2 ČJ RNDr. 31.12.2022 doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
N1301 Geografie 7504T194 Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)
 
P / 2 ČJ RNDr. 31.12.2022 doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
N5103 Epidemiologie 5103T075 Sociální epidemiologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ RNDr. 31.8.2019 doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
N1201 Geologie 1202T008 Aplikovaná geologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
N1201 Geologie 1201T019 Geobiologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ RNDr. 1.12.2019 doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
N1201 Geologie 1201T004

Geologie (jednooborová)
žádost - vyučující

P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
N1201 Geologie 1201T004 Geologie (dvouoborová)
žádost - vyučující
P / 2 ČJ RNDr. 31.12.2024 prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
N1201 Geologie 7504T196 Učitelství geologie pro SŠ (dvouoborové)
žádost - vyučující
příloha
P / 2 ČJ RNDr. 31.12.2022 doc. RNDr.Václav Kachlík, CSc.
N1201 Geologie 7504T197 Učitelství geologie pro SŠ (jednooborové)
žádost - vyučující
příloha
P / 2 ČJ RNDr. 31.12. 2022 doc. RNDr.Václav Kachlík, CSc.
N1407 Chemie 1403T001 Analytická chemie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
N1407 Chemie 1401T002 Anorganická chemie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
N1407 Chemie 1407T010 Biofyzikální chemie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
N1407 Chemie 1404T001 Fyzikální chemie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
N1407 Chemie 1407T026

Chemie a fyzika speciálních materiálů
žádost - vyučující

P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.5.2020 doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
N1407 Chemie 2805T003 Chemie životního prostředí
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
N1407 Chemie 1408T001 Jaderná chemie P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.8.2019 doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
N1407 Chemie 1405T002 Makromolekulární chemie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
N1407 Chemie 1407T025 Medicinální chemie P / 2 ČJ/AJ ---- 31.8.2019 doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
N1407 Chemie 1407T012 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 1.11.2021 prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
N1407 Chemie 1402T001 Organická chemie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2020 doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
N1407 Chemie 7504T198 Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)
žádost vyučující
příloha
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2022 doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
N1407 Chemie 7504T199 Učitelství chemie pro SŠ (jednooborové)
žádost - vyučující
P / 2 ČJ,AJ RNDr. 31.12.2022 doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
N1413 Klinická a toxikologická analýza 1403T002 Klinická a toxikologická analýza
žádost - vyučující
P / 2 ČJ RNDr. 31.12.2022 doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
N3975 Hydrologie a hydrogeologie 1202T012 Hydrologie a hydrogeologie
žádost - vyučující
P / 2 ČJ RNDr. 31.12.2020 doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.

Akce dokumentů