E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studijní programy

Rozšíření o další instituce Kód SP Název SP
Typ SP: doktorský
Kód a název SO Forma studia / doba studia Jazyk Konec platnosti akreditace Termín podání nové žádosti na RUK Předseda oborové rady v době schvalování žádosti
ÚACH, ÚFCH JH P1403 Analytická chemie
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2018 x prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
MBÚ, ÚIACH, ÚACH, ÚFCH JH, ÚMCH, ÚOCHB P1403 Analytická Chemie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
ÚEB P1524 Anatomie a fyziologie rostlin
(na dostudování)
Starší žádosti P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2014 x doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
BÚ, ÚEB P1524 Anatomie a fyziologie rostlin Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
ÚACH, ÚFCH JH P1401 Anorganická chemie
(na dostudování)
Starší žádosti P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2014 x prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.
ÚACH, ÚCHP, ÚFCH JH P1401 Anorganická chemie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.
ARÚ, ÚEM, FHS,2.LF, 3.LF P1512 Antropologie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 1.3.2017 2015 prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
ÚEM,IKEM,SZÚ, ÚHKT,
Psych.centrum, Endokrin.ústav
P1512 Antropologie
(na dostudování)
Starší žádosti P, K / 3 ČJ, AJ 31.8.2021   prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
ARÚ P1525 Antropologie a genetika člověka
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ 31.10.2018 x doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
  P1525 Antropologie a genetika člověka Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
  P1202 Aplikovaná geologie
žádost - vyučující
1202V008 Aplikovaná geologie
Starší žádosti
P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
GFÚ, GLÚ,ÚSMH P1202 Aplikovaná geologie
(na dostudování)
1202V009 Aplikovaná geologie se zaměřeními
žádost na dostudování
P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2018 x prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
  P1103 Aplikovaná matematika
(na dostudování)
1802V015 Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách
žádost na dostudování
P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2018 x doc. RNDr. Josef Ježek, CSc.
ÚEB, ÚOCHB P1406 Biochemie
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2018 x prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.
  P1406 Biochemie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2016 únor 2016 Prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.
P1507 Botanika
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2014 x prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
P1507 Botanika Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
  P1303 Demografie
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ 31.10.2018 x prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
  P1303 Demografie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
  P1423 Didaktika chemie žádost
vyučující
P,K / 4 ČJ, AJ 31.12.2019 2018 prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
  P1514 Ekologie
(na dostudování)
Starší žádosti P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2014 x prof. RNDr. David Storch, Ph.D.
P1514 Ekologie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. RNDr. David Storch, Ph.D.
  P1601 Ekologie a ochrana prostředí
(na dostudování)
1604V001 Aplikovaná a krajinná ekologie
žádost na dostudování
P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2018 x prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
  P3931 Environmentální vědy Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
  P6144 Filozofie a dějiny přírodních věd
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2018 x Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
  P6144 Filozofie a dějiny přírodních věd Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
  P1306 Fyzická geografie a geoekologie
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2018 x doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
  P1306 Fyzická geografie a geoekologie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
ÚACH, ÚFCH JH, ÚMCH P1404 Fyzikální chemie
(na dostudování)
Starší žádosti P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2014 x prof. RNDr. Karel Procházka, Dr.Sc.
ÚACH, ÚCHP, ÚFCH JH, ÚMCH, ÚOCHB P1404 Fyzikální chemie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. RNDr. Karel Procházka, Dr.Sc.
Fyziologický ústav P1521 Fyziologie živočichů Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
Fyziologický ústav P1521 Fyziologie živočichů
(na dostudování)
Starší žádosti P, K / 3 ČJ, AJ 31.10.2017   doc.RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
GFÚ, GLÚ P1201 Geologie
(na dostudování)
1201V013 Geologie se zaměřeními
žádost na dostudování
P, K / 3 ČJ 31.10.2018 x doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
  P1201 Geologie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
  P1517 Imunologie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. RNDr. Vladimír Holáň, Dr.Sc.
MBÚ, ÚMG,
RÚ, IKEM
P1517 Imunologie
(na dostudování)
Starší žádosti P, K / 3 ČJ, AJ 31.10.2017   prof. RNDr. Vladimír Holáň, Dr.Sc.
  P1310 Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Starší žádosti P, K / 3 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
ÚFCH JH, ÚMCH P1405 Makromolekulární chemie
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2018 x prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
ÚFCH JH, ÚMCH P1405 Makromolekulární chemie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
1.LF 2.LF 3.LF P1510 Mikrobiologie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
MBÚ P1510 Mikrobiologie
(na dostudování)
Starší žádosti P, K / 3 ČJ, AJ 31.10.2013 x doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
ÚOCHB
do 31.12.2016
P1415 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
žádost - vyučující
Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2016 2015 prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
1.LF 2.LF 3.LF,
ÚMG AV ČR
P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. RNDr. Stanislav Zadražil, Dr.SC.
FGÚ,ÚOCHB,
MBÚ,SZÚ,ÚEM
ÚHKT,ÚMG
P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
(na dostudování)
Starší žádosti P, K / 3 ČJ, AJ 31.10.2017   prof. RNDr. Stanislav Zadražil, Dr.SC.
  P1315 Obecné otázky geografie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
ÚOCHB P1402 Organická chemie Starší žádosti P, K / 3 ČJ, AJ 15.8.2014 2013 prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
MBÚ, ÚCHP, ÚEB, ÚJF, ÚMCH, ÚOCHB P1402 Organická chemie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
BC, SZÚ P1522 Parazitologie
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ 31.10.2018 x prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc.
1.LF P1522 Parazitologie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc.
  P1308 Regionální a politická geografie
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2018 x prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
  P1308 Regionální a politická geografie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
  P1309 Sociální geografie a regionální rozvoj
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2018 x doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
  P1309 Sociální geografie a regionální rozvoj Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
  P1526 Teoretická a evoluční biologie
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2018 x doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
  P1526 Teoretická a evoluční biologie   P,K/4 ČJ,AJ 31.12.2020 2019 doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
Fyziologický ústav a ÚŽFG P1529 Vývojová a buněčná biologie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
  P1520 Vývojová biologie
(na dostudování)
Starší žádosti P, K / 3 ČJ, AJ 31.10.2017   doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
  P1414 Vzdělávání v chemii (na dostudování)
žádost
Starší žádosti P, K / 3 ČJ 31.10.2015 x prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
  P1414 Vzdělávání v chemii
žádost - vyučující
Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ     prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
ÚŽFG P1502 Zoologie
(na dostudování)
žádost na dostudování P, K / 3 ČJ, AJ ***) 31.10.2018 x doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
  P1502 Zoologie Starší žádosti P, K / 4 ČJ, AJ 31.12.2020 2019 doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.

***) společná akreditace pro SP s výukou v AJ i ČJ

Akce dokumentů