E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studijní obory

Původní studijní obory akreditované v rámci původních studijních programů. Akreditace jsou platné do 31. 12. 2024.
Kód SP Název SP Kód SO Název SO Forma studia
/ doba studia
Jazyk Akreditace schválená AK Garant oboru
B1406 Biochemie 1406R002 Biochemie P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
B3967 Bioinformatika 3902R061 Bioinformatika P/3 ČJ, AJ žádost
vyučující
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
B1501 Biologie 1501R001 Biologie P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Jitka Vilímová,CSc.
B1501 Biologie 7504R212 Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) P / 3 ČJ žádost + příloha
vyučující
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D
B1501 Biologie 1501R023 Ekologická a evoluční biologie P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
B1303 Demografie 1303R002 Demografie s ekonomií P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
B1303 Demografie 1303R004 Demografie se sociální geografií P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
B1303 Demografie 1303R005 Demografie se sociologií P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
B1601 Ekologie a ochrana prostředí 1604R007 Ochrana životního prostředí P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
B1301 Geografie 1301R007 Geografie a kartografie P / 3 ČJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
B1301 Geografie 1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika P / 3 ČJ žádost doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
B1301 Geografie 1301R027 Sociální geografie a geoinformatika P  / 3 ČJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
B1301 Geografie 7504R180 Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) P / 3 ČJ žádost
vyučující
příloha
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
B1301 Geografie 7504R181 Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) P / 3 ČJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
B1201 Geologie 1201R004 Geologie (jednooborové) P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.
B1201 Geologie   Geologie (dvouoborové) P / 3 ČJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
B1201 Geologie 7504R008 Geologie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) P / 3 ČJ žádost
vyučující
doc. RNDr.Václav Kachlík, CSc.
B1201 Geologie 7504R179 Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) P / 3 ČJ žádost
vyučující
příloha
doc. RNDr.Václav Kachlík, CSc.
B1201 Geologie 1201R018 Geotechnologie P / 3 ČJ,AJ   doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
B1201 Geologie 1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji P, K / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
B1201 Geologie 1201R015 Praktická geobiologie P / 3 ČJ   doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
B1407 Chemie 7504R009 Chemie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
B1407 Chemie 7504R182 Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) P / 3 ČJ, AJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
B1407 Chemie 1407R011 Chemie v přírodních vědách (na dostudování) P / 3 ČJ žádost doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
B1407 Chemie 1407R005 Chemie P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
B1407 Chemie 2805R003 Chemie životního prostředí P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
B1413 Klinická a toxikologická analýza 1403R002 Klinická a toxikologická analýza P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
B1407 Chemie 1407R025 Medicinální chemie P / 3 ČJ, AJ   doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
B1407 Chemie 1407R026 Chemie a fyzika speciálních materiálů P / 3 ČJ, AJ   doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
B3912 Speciální chemicko-biologické obory 1515R011 Molekulární biologie a biochemie organismů P / 3 ČJ,AJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
B3976 Vědy o Zemi 3913R001 Vědy o Zemi P / 3 ČJ žádost
vyučující
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
B3975 Hydrologie a hydrogeologie 1202R011 Povrchová a podzemní voda P / 3 ČJ žádost
vyučující
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Akce dokumentů