E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoplatky spojené se studiem

Povinnost hradit poplatky za delší studium a další studium stanoví § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) . V souladu s tímto předpisem jsou výše poplatků pro jednotlivé akademické roky stanoveny takto:

Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016  - Poplatky spojené se studiem konkretizuje celý postup ve věci poplatků.

Žádost o prominutí nebo snížení poplatku, žádost o odložení splatnosti poplatku a žádost o splátkový kalendář u dlužných poplatků se podává rektorovi Univerzity Karlovy prostřednictvím Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK, Ovocný trh 5, Praha 1. 

Žádost o splátkový kalendář u nově vyměřených poplatků se podává děkanovi Přírodovědecké fakulty prostřednictvím Studijního oddělení PřF.

Kompletní informace o poplatcích spojených se studiem (předpisy,  možnost odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, úlevy na poplatcích) je na webu Univerzity Karlovy: http://www.cuni.cz/UK-7283.html

S dotazy k poplatkům se můžete obracet na Mgr. Valerii Havrdovou.

Aktualizováno 5. 4. 2017

 

Akce dokumentů