E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřihlašování studentů do SIS a návody k SIS

Přihlašování studentů do informačního systému Studium (SIS)

Studenti se do IS Studium (SIS) [http://sis.cuni.cz] přihlašují platnými přihlašovací údaji k Centrální autentizační službě (CAS) [http://cas.cuni.cz]. Registrační emailovou adresu uchazeče o studium nelze v SIS použít jako login studenta. Stejně tak v SIS nelze jako login studenta použít přihlášení přes NIA.

Průkaz studenta UK a též přihlašovací údaje k CAS (login, číslo osoby a počáteční heslo) jsou vydávány při osobní návštěvě Výdejních center průkazů UK (informace o průkazech UK: http://cuni.cz/prukazy). Počáteční heslo k CAS má platnost jen 5 dní a slouží výhradně pro změnu hesla v CAS (Úspěšná změna hesla v CAS je v CAS signalizována zeleným pruhem s informací o době platnosti právě nastaveného hesla. Neúspěšná změna je signalizována červeným pruhem s informací o důvodu neúspěchu).

V případě zápisu do studia v zastoupení nebo v případě distančního zápisu do studia lze použít dočasný studentksý přístup do SIS.

Postup při problému s přihlášením do SIS

Emailová adresa a telefonní číslo v CAS

V CAS ověřená emailová adresa a telefonní číslo slouží k autorizaci nastavení hesla v případě, že heslo zapomenete nebo propadne jeho platnost. K autorizaci tak není potřeba osobní návštěvy pověřeného pracoviště fakulty či výdejního centra průkazů UK. Proto důrazně doporučujeme si v CAS nastavit a udržovat tam vaše aktuální telefonní číslo, vámi používanou nefakultní emailovou adresu a v CAS provést její ověření. Nefakultní z důvodu, že při zapomenutí nebo propadnutí platnosti hesla nebo po ukončení studia se do fakultní emailové schránky nepřihlásíte a tedy nemáte jak autorizovat změnu hesla. Emailová adresa v CAS slouží taktéž pro zasílání upozornění na blížící se konec platnosti hesla. V CAS je možné si nastavit a ověřit více emailových adres.

Emailová adresa studenta v SIS

Fakultní e-mailovou adresu studenti používají při e-mailové komunikaci související se studiem na fakultě (komunikace s vyučujícími, studijním odobrem a dalšími pracovišti univerzity).

Emailovou adresu si student v SIS nastavuje nezávisle na té v CAS a ta v SIS slouží pro komunikaci fakulty se studentem ohledně studijních záležitostí, včetně zasílání elektronických písemností studijním odborem fakulty. Studenti si (na záložce Změna údajů) v modulu Osobní údaje a nastavení v SIS nastavují primárně fakultní e-mailovou adresu, která jim byla přidělena Centrem informačních technologií po zápisu do studia. Příchozí zprávy si student může ve fakultním emailovém účtu nechat přeposílat na libovolnou jinou e-mailovou adresu, ale případné odpovědi je potřeba odesílat přímo z fakultního e-mailového účtu.

Doručovací adresa studenta v SIS

Doručovací adresa studenta v SIS slouží pro zasílání listinných písemností studijním odborem fakulty a je též společná pro všechna studia na UK, i tuto adresu je důležité v SIS udržovat aktuální, pokud student nemá aktivní datovou schránku fyzické osoby. Změna doručovací adresy se provádí taktéž v modulu Osobní údaje a nastavení v SIS.

Osobní údaje studenta

Změnu osobních údajů studenta (není-li zároveň zaměstnancem UK), provádí Studijní oddělení, viz návod.

Návody k SIS

Součástí úvodního soustředění 1. ročníků je podrobnější názorné seznámení se studentů se SIS. Fakultní návody k SIS jsou uvedeny na stránce Návody a informace.

V SIS je k jednotlivým modulům k dispozici kontextová nápověda (ikona ? v pravém horním rohu). Na jednotlivých fakultách mohou být jednotlivé moduly nastaveny odlišně, při práci se SIS je proto důležité postupovat v souladu s fakultními návody a informacemi.

Informace o dalších informačních systémech

Součástí úvodního soustředění 1. ročníků je také vysvětlení jak se přihlašovat do aplikací informačního systému univerzity nebo fakulty. Popsáno je to též v Příručce prváka v kapitole Informační technologie.

Akce dokumentů