E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýjezdní Fluorescenční noc u Mariánských lázní

Fluorescenční noc po dlouhé přestávce způsobené protiepidemickými opatřeními v červnu uspořádala pro středoškoláky několikadenní soustředěnní v západních Čechách. Šestá Výjezdní Fluorescenční noc se proběhla mezi 11. a 15. červnem v okolí Velké Hleďsebe u Mariánských lázní. Soustředění se zúčastnilo přes 20 středoškoláků z různých částí České republiky. Jak probíhalo se dozvíte z následujícího zápisu.

Hlavní součástí programu byly výlety do okolí doplněné výkladem o nalezených a pozorovaných rostlinách, živočiších nebo geomorfologických útvarech. Hned první den jsme se šli podívat na blízkou mokřadní lokalitu, porostlou značným množstvím úpolínů (Trollius europaeus) a prstnatců májových (Dactylorhiza majalis). Podařilo se chytit také mandelinku rodu Gonioctena, která je nápadně červenočerně zbarvená.

Druhý den exkurze vedla do okolí Podhorního vrchu. Na podmáčené louce nacházejícící se kousek od Ovesných Kladrub nás asi nejvíce zaujala přítomnost jedné z našich masožravých rostlin tučnice obecné (Pinguicula vulgaris) a značného množství prstnatců májových (Dactylorhiza majalis). Demonstrovány byly rovněž různé skupiny vodních organismů. V přírodní památce Sirňák jsme měli příležitost si zblízka prohlédnout útvary, kterými je region, ve kterém jsme se nacházelí, proslulý - mofety. V několika rašelinných jezírcích probublával často ve značném množství plyn uvolňovaný z hlubších vrstev zemské kůry. Exkurze byla zakončena výstupen na samotný Podhorní vrch, ze kterého byl znamenitý výhled do okolí. Kolem vrcholu se v lesích podařily najít různé organismy žijící v meších nebo v opadance, zejména šlo o různé druhy plžů. 

Třetí den jsme se vydali do lesů mezi Mariánskými lázněmi a Lázněmi Kynžvart. Zde jsme se věnovali především hledání a odchytu bezobratlých žijících v hrabance. K tomu jsme krom ručního sběru využívali prosívadel, pomocí kterých jsme oddělili hrubou a jemnou frakci hrabanky. Jemnou frakci jsme následně rozprostřeli na prostěradlo, na kterém bylo již snadné nalézt drobné bezobratlé, snažící se přesunout do vhodnějšího prostředí. Rovněž jsme sklepávali hmyz z korun nižších stromů. Podařilo se takto nalézt třeba nosatce rodu Ruteria žijící pod kůrou tenkých větviček stromů. Zaujal nás také nález značného množství orchideje hlístníku hnízdáku (Neottia nidus-avis), který je nezelený a živí se mykotrofně.

Další výlet nás zavedl do NPR Soos. Rašeliništi a slanisky nás provedl a o místních pozoruhodných rostlinách pohovořil botanik z Chebského muzea Jiří Brabec. U jednoho z pramenů jsme si vyzkoušeli, jak se dá určit koncentrace oxidu uhličitého ve vodě podle tlaku plynu, který se uvolní při „vytřepání“ z daného množství vyvěrající vody.  Na slaniscích jsme si prohlédli, jak zde ve značném množství rostou jinde vzácné rostliny, jako jsou bařička bahenní (Triglochin palustris) nebo hadí mord maloúborný (Scorzonera parviflora). Část území tvoří rovněž křemelinový štít, který vznikl na místě, kde bylo dříve jezero, ve kterém došlo k sedimentaci velkého množství rozsivek. A skutečně, když jsme se podívali na vzorek křemeliny pod mikroskopem, mohli jsme spatřit, křemičité schránky těchto organismů. Z živočichů jsme pozorovali například ploštice rodu Saldula a střevlíčky rodu Elaphrus, organismy přizpůsobené k životu na rozhraní vody a souše. Exkurze pokračovala v rašelinné části SOOSu. V podrostu lesa jsme si prohlédli drobnou a velice nenápadnou orchidej koralici trojklanou (Corallorhiza trifida). Jedná se o rostlinu mykotrofní, vyžadující zastíněná lesní stanoviště. Na ještě vlhčích stanovištích rostly suchopýry a další z našich masožravých rostlin rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).

Mimo exkurzní výlety jsme mohli místní biodiverzitu obdivovat například při lovu hmyzu na svělo. Ten proběhl hned první večer, záře UV lampy nalákala především značné množství dvoukřídlého hmyzu z různých čeledí (komáry, kroužilky, bahnomilky a další).

Krom odborného programu byly během Výjezdní Fluorescenční noci provozovány i aktivity neodborné. Zejména po večerech docházelo ke zpěvu a hře na různé hudební nástroje, někdy doplněnému i spalováním dřeva v táborovém ohni.

Demonstrace nalezených rostlin na Podhorních slatích.

 

Ukázka a určování odchyceného hmyzu.
Exkurze v NPR Soos

 

Publikováno: Úterý 27.07.2021 00:00

Akce dokumentů