E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNultý ročník mezioborové konference Napříč.

Oficiálně Napříč sekcemi PřF UK - ve skutečnosti zcela ambiciozně napříč veškerým poznáním. Prvotní myšlenkou bylo propojit všechny nadšené (nejen) doktorandy z celé PřF UK a umožnit jim tak vzájemnou inspiraci a do budoucna třeba i navázání odborné spolupráce. Forma byla prostá. Přispěvatel dostal nejprve možnost krátce (ve třech minutách) představit svůj výzkum a jeho záludnosti. Poté následovala cca 15 minutová diskuze k danému tématu. Po všech prezentacích i diskuzích však přišel čas i na neformální diskusi, která se věnovala jak tématům prezentovaným, tak tématům, která zmíněna v rámci prezentací nebyla. 

Děkujeme všem aktivním účastníkům - jak těm přispívajícím, tak posluchačům, protože na této konferenci byl skutečně aktivní každý. Velmi nás potěšilo, že se nám úspěšně podařilo převrátit čas věnovaný monologu prezentujícího a čas diskuze právě ve prospěch diskuze. Děkujeme a věříme, že letos se nám v předvánočním období povede zorganizovat první a snad již početnější ročník! Sledujte naše stránky (a třeba se i zapište na náš mail list) pro vždy aktuální informace.

 

Jitka Slabá a Anna Altová  

 

Publikováno: Pondělí 16.08.2021 00:00

Akce dokumentů