E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus klub - Prohlídka Botanické zahrady PřF

V neděli 14. listopadu jsme s Erasmus studenty studujícími na naší fakultě navštívili skleníky botanické zahrady PřF. Bohužel se původně plánovaná komentovaná prohlídka tropické a subtropické flóry s naší členkou Nikoletou studující botaniku nemohla konat. I přes to jsme se rozhodli akci uskutečnit ve volnějším duchu a pokochat se rostlinným bohatstvím bez odborného výkladu. Biologové z řad Erasmus klubu zmínili informace nabyté na botanických přednáškách i na stránkách botanické zahrady a diskutovali jsme o nich s Erasmus studenty. Hned u vstupu do skleníků uvedla prohlídku Valerie zajímavostí o úctyhodném stáří jinanu dvoulaločného (odhadované na 130 let) a dále v centrální části skleníků o zachovalosti cykasů. Ve vedlejším vlhkém subtropickém skleníku nás Luboš upozornil na kolécii, rostlinu se zakrnělými listy, jejichž asimilační funkci převzal stonek. Pokračovali jsme do části věnované porostům suchých subtropů kolem uzavřených expozic s překrásně kvetoucími orchidejemi, u nichž se notnou chvíli zastavil Sebastien. Zaujali nás tzv. "živé kameny" i kaktusy, mezi kterými jsme se pohybovali nanejvýš opatrně, především Žanet. Pozastavili jsme se u vitrínky, v níž byla welwitschie a diskutovali jsme zajímavý dokument, který nedávno viděla Katja z Německa. Poté jsme se přesunuli do největší tropické části skleníku s jezírkem. Chvílemi jsme se doslova prodírali porosty a zblízka jsme tak mohli obdivovat krásu kvetoucích orchidejí, výšku kapradin a zajímavost epifytů. Návštěvu naší botanické zahrady jsme si užili i přes nepohodlí respirátorů a budeme se těšit na nadcházející vegetační období.

 

Publikováno: Pondělí 29.11.2021 00:00

Akce dokumentů