E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPovinné školení řidičů

Přehled plánovaných termínů a základní informace o povinném školení řidičů.

Základní informace

Absolvování školení je povinné pro všechny, kteří v souvislosti se svojí činností na PřF UK realizují služební cesty automobilem (služebním i vlastním).

Všichni zájemci podají písemnou přihlášku poštou nebo e-mailem nejméně 1 den před termínem školení bezpečnostnímu technikovi Ing. Pavlu Šimůnkovi (budova Hlavova 8, suterén, č. tel. 1167, e-mail simunep@natur.cuni.cz).

V případě on-line školení nestačí jen účast na tomto školení, ale je nutná i písemná přihláška na školení. Přihlášku vyplňujte ve vlastním zájmu čitelně.
Formulář přihlášky na školení řidičů je umístěn na webových stránkách fakulty.

Školení bude provádět opět lektor provozu motorových vozidel Ing. Petr Frýdl. Další možností proškolení je ve výjimečných případech individuální mimořádné školení školitelem Ing. Petrem Frýdlem po projednání s bezpečnostním technikem. Náklady na mimořádné školení pro jednoho účastníka jsou 350,- Kč a budou vybrány školitelem od účastníků v hotovosti na místě proti potvrzení.

Další možností je absolvovat individuální školení řidičů u firmy CIVOP. Toto školení se provádí písemnou formou-elektronicky. Náklady na toto školení hradí žadatel. Pro využití této možnosti je nutná domluva s bezpečnostním technikem fakulty. Toto školení je též možné použít u řidičů – referentů cizích státních příslušníků.

Plánované termíny školení

Řádná povinná školení řidičů – referentů pro pracovní cesty automobilem v roce 2022 se konají on-line:

  1. úterý 22. 2. 2021 v 10.00-12.00 hod. (http://meet.google.com/eib-osvy-pmh)
  2. středa 30. 3. 2022 v 10.00-12.00 hod. (http://meet.google.com/eib-osvy-pmh)
  3. čtvrtek 28. 4. 2022 v 10.00-12.00 hod. (http://meet.google.com/eib-osvy-pmh)
  4. úterý 21. 6. 2022 v 10.00-12.00 hod. (http://meet.google.com/eib-osvy-pmh)
  5. středa 21. 9. 2022 v 10.00-12.00 hod. (http://meet.google.com/eib-osvy-pmh)

 

Akce dokumentů