E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2023

Zápis z 9. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 23. 11. 2023
Časopisy s nověpřiřazeným IF, nominace ro RVŠ, vyhodnocení využití terénních stanic UK, zpráva volební komise, zpráva ASUK, stipendia SKAS
Zápis ze 8. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 19. 10. 2023
Kraiérní řád, podmínky přijímaícho řízení, pozemky Biocentrum, pozemky Rejvíz, tutoři, doplňovací volby na Chemii a další.
Zápis ze 7. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 21. 9. 2023
Kraiérní řád, podmínky přijímaícho řízení, pozemky Biocentrum, pozemky Rejvíz, tutoři, doplňovací volby na Chemii a další.
Zápis ze 6. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 22. 6. 2023
Zápis z 5. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 1. 6. 2023
Schválení rozpisu a rozpočtu fakulty, dodatek smlouvy o půjčce, vedoucí kateder a ústavů, nominace do disciplinární komise, podmínky pro stipendia, vyhlášení doplňovacích voleb do SKAS
Zápis z 4. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 20. 4. 2023
Úkoly z minula, etická komise, organizační řád fakulty, prostředky z Cooperatio, výroční zpráva, zpráva z rozvojové komise, využití umělé inteligence,
Zápis z 3. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 16. 3. 2023
Podnět k řešení mzdové situace na FF, návrh novely Pravidel pro organizaci studia na PřF UK, návrh novely Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na PřF UK, podmínky přijímacího řízení do DSP II, akreditace DSP Geoinformatika, hodnocení výuky studenty, Návrh výše poplatků za studium v cizím jazyce, snížení poplatků za studium v cizím jazyce, poplatky spojené s přijímacím řízením do studijních programů v cizím jazyce, úlevy na poplatcích za studium v cizím jazyce, řešení vědeckoetických sporů
Zápis z 2. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 16. 2. 2023
Výsledky doplňovacích voleb, nové studijní programy, kapitálový rozpočet, schválení provozního rozpočtu ASF, aktualizace webu, jmenování členů komisí ASF, zprávy z ASUK, mimořádná stipendia SKAS
Zápis z 1. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 19. 1. 2023
Slib nových senátorů a senátorek; úkoly z minulého jednání ASF; volba nového vedení ASF; vyjádření ke jmenování vedoucích ústavů/kateder; nové studijní programy; jmenování komisí ASF.

Akce dokumentů