E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 5. 11. 2020

Volba kandidáta na funkci děkana

Zápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 5.11.2020.

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       dle prezenční listiny

Hosté:              dle prezenční listiny

 

    Program zasedání

 

  1. Volba kandidáta na funkci děkana

 

Podklady jsou uloženy na webu fakulty

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/volby-na-prf-uk/volby-kandidata-na-dekana/volba-kandidata-na-dekana-2020

 

 

1. Schválení programu zasedání

 

Usnesení 7/1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 28/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Průběh volby

Volba je organizována jako tajná prostřednictvím anonymizovaného google formuláře. Každý člen ASF obdržel jedinečný kód, kterým autorizuje svoji volbu. Výzva k volbě a odkaz na google formulář je zaslán na mailové adresy členů ASF zapsané v hromadném adresáři akadsen.

Volební komise poté rozeslala odkaz na on line volební protokol a každý člen ASF prostřednictvím anonymizovaného kódu provedl volbu.

 

Výsledky voleb

Výsledky tajné volby kandidáta na funkci děkana

Kandidát: Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc

Počet volitelů celkem: 28

 

Z toho se účastnilo volby: 28 senátorů (100 %)

                                                                                   

Pro                                                       24 (85,7%)

Proti                                                    1 (3,6%)

Zdržel se                                             3 (10,7%)

 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc byl zvolen na funkci děkana

 

 

 

 

Usnesení 7/2

Akademický senát pověřuje předsedu Akademického senátu, aby o výsledku volby neprodleně informoval JM, pana rektora univerzity a požádal ho o jmenování zvoleného kandidáta.

 

Hlasování: 28/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Zapsal:            Vladimír Krylov         5.11. 2020

Ověřil:             Radim Perlín               6.11. 2020

Publikováno    Radim Perlín               18.11. 2020

 

 

Příloha: volební protokol

 

 

 

Volební protokol

 

Výsledek tajné volby kandidáta na funkci děkana

Kandidát: Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc

 

Počet volitelů celkem:                        28

Z toho se účastnilo volby:      28        100 %

 

                                                abs.      v %

Pro                                           24        85,7                            

Proti                                        1          3,6

Zdržel se                                 3          10,7

 

Prof. RNDr. Jiří Zima CSc. byl zvolen kandidátem na funkci děkana

 

V Praze, dne 5.11. 2020

 

Volební komise:                      David Hurný

                                                Lucie Kunstmüllerová

                                                Radim Perlín

                                                Michal Vinkler

 

 

Timestamp

identifikační kód

Volba kandidáta na funkci děkana

 

 

 

11.05.2020 14:11

cJoGZEFPQu

pro

11.05.2020 14:11

FKkyhIW1xp

pro

11.05.2020 14:12

Nvf6YchSX2

pro

11.05.2020 14:11

HVvfkPyhN1

pro

11.05.2020 14:11

jUDRWaKYQH

pro

11.05.2020 14:11

nKYyM0SKKC

pro

11.05.2020 14:11

yl01PccqNS

zdržuji se hlasování

11.05.2020 14:11

DvmWapZIWn

pro

11.05.2020 14:11

A2blSFkZ1O

pro

11.05.2020 14:11

ei27chv5Gg

proti

11.05.2020 14:11

skyM0Ref6P

pro

11.05.2020 14:11

EkgVISxtIn

pro

11.05.2020 14:11

aLYcN1fPcM

pro

11.05.2020 14:11

umraKtH4Nw

pro

11.05.2020 14:11

MvJsbLlzi1

pro

11.05.2020 14:11

AOx7QrWaTp

pro

11.05.2020 14:11

qWB2cRFKcq

pro

11.05.2020 14:11

PCzABg3zJb

pro

11.05.2020 14:11

5j28drwBPU

pro

11.05.2020 14:11

nGuviChNs7

pro

11.05.2020 14:11

c0EjY8Iw2Q

pro

11.05.2020 14:11

tiJsbLIW16

zdržuji se hlasování

11.05.2020 14:11

LuzNn6GMh0

pro

11.05.2020 14:12

tk3hmAOoDI

pro

11.05.2020 14:12

lzi16bcHie

pro

11.05.2020 14:12

iwotDhWfpq

pro

11.05.2020 14:14

7civ6BQP4E

zdržuji se hlasování

11.05.2020 14:14

XxgQ5aKPyh

pro

 

 

 

 

 

 

 

           

Akce dokumentů