E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2014

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 23. 1. 2014
prodloužení akreditací studijních programů, rozpočtové provizorium 2014, vyúčtování rozpočtu ASF, informace: stipendijní fond, jazyková výuka, znak fakulty, Kampus Albertov
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 2. 2014
přijímací řízení do studijního oboru Medicinální chemie, kapitálový rozpočet 2014, rozpočet ASF 2014, Kampus Albertov, jazyková výuka, anketa hodnocení výuky
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 3. 2014
Návrh na jmenování nového externího člena VRF, aktuální informace o projektech Biocev a Kampus Albertov, služby v doktorském studiu na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, informace o stavu rozpracovanosti znaku fakulty
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 24. 4. 2014
Rozpis příspěvku a dotace 2014, změna pravidel pro organizaci studia, akreditace nového oboru bioinformatika
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 22. 5. 2014
Výroční zpráva o činnosti PřF za rok 2013, Výroční zpráva o hospodaření PřF za rok 2013
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 6. 2014
Aktualizace dlouhodobého záměru - ADZ 2014, vyjádření k obsazení míst vedoucích kateder, podmínky přijímacího řízení, pronájem pozemků
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16.10.2014
Atestace akademických a vědeckých pracovníků, interní partnerská dohoda ve věci Kampus Albertov, prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Molekulární biologie a biochemie organismů, volby do obou komor ASF, delegace zástupce fakulty do RVŠ
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 11. 2014
Návrhy výše stipendií, podmínky dalšího přijímacího řízení pro geografické obory, prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Praktická geobiologie, přihlašování ke SZZK
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 11. 12. 2014
Informace o stavu stipendijního fondu, Doktorandská stipendia, Informace o projektu Biocev, Informace o Kampusu Albertov, Různé

Akce dokumentů