E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 05. 01. 2007 – původní složení

Přítomni:
Blahůt, Blažek, Gahura, Hruška, Chromý, Chudoba, Jedelský, Král, Kuthan, Liberda, Lorenc, Opluštil, Pluháčková, Půta, Sakala, Velemínská, Vyskočil, Weiser, Zusková (19)
Noví zástupci studentské komory:
Baxa, Berka, Huňová, Mašková, Navrátil, Plášil, Spurná, Taufmannová, Zeisek (9)
Omluveni:
Matoušek, Peksa, Senčík, Šímová, Třískala, Votýpka (6)
Nepřítomni:
(0)
Náhradníci:
Havlíček, Sklenář (2)
 1. AS jednomyslně schválil náhradníky: Havlíčka za Matouškovou, Sklenáře za Leva, který ukončil pracovní poměr na fakultě (18/0/0).
 2. AS jednomyslně schválil zapisovatele, kterým se na návrh předsednictva stal Vojtěch Zeisek (20/0/0).
 3. AS jednomyslně schválil program zasedání (20/0/0).
 4. AS schválil zápis z minulého zasedání – 8. 12. 2006 (18/0/2).
 5. Potvrzení výsledků voleb do AS UK a do studentské komory AS PřF

  Předseda dílčí volební komise voleb do AS UK Lorenc informoval senát, že předseda volební komise AS UK žádal o vysvětlení, jak probíhají volby „standardním elektronickým způsobem“. Vysvětlení bylo předsedovi volební komise odesláno dopisem, čeká se na stanovisko volební komise. Lorenc dále připomněl, že zástupci do AS UK byli elektronicky voleni už minulé volební období, což se obešlo bez námitek.

  Lorenc informoval o chybě v seznamech voličů do zaměstnanecké komory AS UK, kde nebyl uveden Dr. Uhlík. Dr. Uhlík vznesl protest, při jehož šetření se zjistilo, že nesrovnalost je způsobena chybnou zaměstnaneckou smlouvou (Dr. Uhlík podle ní není akademický pracovník, ač jím je). Vzhledem k časové tísni volební komise nestačila přijmout rozhodnutí do ukončení voleb. Lorenc zdůraznil, že rozdíl jednoho hlasu nemohl ovlivnit výsledek a že Dr. Uhlík nepožaduje konání nových voleb.

  Dle dílčí volební komise proběhly volby do AS UK v pořádku.

  AS potvrdil výsledek voleb do AS UK v Praze (19/0/1).

  Zusková upozornila na možný nejednoznačný výklad ustanovení Volebního a jednacího řádu ASF, které se týká rozdělení studentů do volebních okrsků, navrhuje vypracování novely, kde by toto bylo upřesněno.

  Přítomní členové volební komise uvedli, že k průběhu voleb do studentské komory ASF neobdrželi žádné námitky.

  AS potvrdil výsledek voleb do SKAS PřF UK v Praze (19/0/1).

 6. AS schválil zprávu o činnosti AS PřF UK za rok 2006 (20/0/0).
 7. Slib nových senátorů

  Gahura, Huňová, Weiser, Zeisek, Chudoba, Berka, Navrátil, Spurná, Taufmannová, Baxa, Blahůt, Mašková, Plášil a Sklenář složili slib člena AS PřF. Šímová složí slib na příštím zasedání. AS má 27 členů, přítomných je 26.

  Tímto okamžikem končí činnost AS v původním složení a AS začíná jednat v novém složení.

Akce dokumentů