E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 13. 01. 2006

(nové složení, 1. zasedání)
Přítomni:
Blažek, Chromý, Chudoba, Jedelský, Král, Kuthan, Lev, Lorenc, Matoušek, Matoušková, Nesměrák, Opluštil, Peksa, Pluháčková, Půta, Rajman, Sakala, Svárovská, Šímová, Šťastná, Třískala, Velemínská, Vyskočil, Weiser, Zusková (25)
Omluveni:
Hruška, Senčík (2)
Nepřítomni:
(0)
Náhradník:
(0)
Hosté:
Dzúrová, Herben, Jehlička, Jelínek, Kolářová, Kovář, Neustupa, Sýkora, Ulrich, Vilímek, Vilímová, Zima
 1. Nově zvolení zástupci zaměstnanců složili senátorský slib uložený jednacím řádem.
 2. Senát souhlasil se jmenováním Ondřeje Peksy zapisovatelem (25/0/0).
 3. Senát schválil volební komisi pro volbu předsednictva ve složení Lorenc, Půta, Třískala (25/0/0). Předsedou AS byli navrženi Pavel Chromý, Petr Jedelský a Roman Matoušek. Tajného hlasování se zúčastnilo 25 senátorů. V 1. kole byl poměr hlasů Chromý/ Jedelský/ Matoušek – 6/10/8 (1 se zdržel). Ve druhém kole byl poměr hlasů Jedelský/ Matoušek – 9/14 (2 se zdrželi). Předsedou AS byl zvolen Roman Matoušek.
 4. Na funkce místopředsedů byli navrženi a v tajném hlasování zvoleni senátoři Jiří Blažek (24/0/1) a František Půta (22/0/3). František Půta byl jmenován 1. místopředsedou, Jiří Blažek 2. místopředsedou AS.
 5. Děkan krátce uvedl kandidáty na proděkany PřF. Kandidáti na proděkany krátce představili své teze a odpověděli na otázky senátorů. Výsledky tajného hlasování:
  kandidáti ano ne zdržel se hlasující
  Ivan Jelínek 14 5 6 25
  Jan Jehlička 19 2 4 25
  Jitka Vilímová 25 0 0 25
  Vít Vilímek 20 3 2 25
  Dagmar Dzúrová 22 1 2 25
  Jiří Zima 21 2 2 25
  Tomáš Herben 18 5 2 25
  Senát se kladně vyjádřil ke jmenování všech kandidátů na proděkany.
 6. Termíny zasedání AS v prvním pololetí roku 2006: 10. 2., 10. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6.
 7. Tajemnice představila návrh investičního (kapitálového) rozpočtu PřF na rok 2006. Krátce vysvětlila principy tvorby rozpočtu a některé pojmy. Vedoucí CITu Mgr. Ulrich osvětlil jednotlivé položky v rozpočtu CITu. Proběhla krátká diskuze. Senát schválil návrh investičního rozpočtu PřF na rok 2006 (25/0/0)
 8. Tajemnice představila návrh plánovaného provozního rozpočtu PřF na rok 2006. Senát schválil tento návrh (22/0/3).
 9. AS jednal o novém složení senátních komisí. Byli navrženi noví kandidáti do ekonomické, legislativní a studijní komise AS. AS schválil komise v tomto složení:
  • Ekonomická komise: Martin Kuthan (biologie), Jiří Blažek (geografie), Jakub Sakala (geologie), Miroslav Lorenc (chemie)
   (25/0/0)
  • Legislativní komise: Petr Jedelský (biologie), Roman Matoušek (geografie). Další členové komise (zástupci chemické a geologické sekce) budou zvoleni dodatečně při příštím zasedání
   (25/0/0).
  • Studijní komise: František Půta, Martin Weiser (biologie), Iva Zuzková, Richard Chudoba (chemie), Zdeněk Třískala, Stanislav Opluštil (geologie), Pavel Chromý, Jan Rajman (geografie)
   (25/0/0)
  Komise ze svého středu vybraly předsedy Jiřího Blažka (ekonomická komise), Ivu Zuskovou (studijní komise) a Romana Matouška (legislativní komise).
 10. Různé

  Senát vzal na vědomí, že stávající zástupci senátu v sekčních vědeckých radách (Půta, Nesměrák, Blažek, zástupce v geologické SVR chybí) zůstávají do jmenování nových sekčních vědeckých rad ve svých funkcích.

  M. Weiser otevřel otázku tělesné výchovy. AS konstatoval, že zatím nedošlo mezi zástupci sekcí (komise složená z garantů stud. programů) k dohodě. AS žádá vedení fakulty, aby pokračovalo v hledání kompromisního řešení problému TV (25/0/0).

  Příští zasedání AS se uskuteční 10. 2. 2006 v 9.00 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6.

Akce dokumentů