E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 13. 10. 2006

Přítomni:
Blažek, Gahura, Chromý, Chudoba, Lev, Lorenc, Matoušek, Peksa, Půta, Sakala, Třískala, Velemínská, Votýpka, Vyskočil, Zusková (15)
Omluveni:
Hruška, Jedelský, Král, Kuthan, Matoušková, Opluštil, Pluháčková, Rajman, Šímová, Senčík, Weiser (11)
Náhradníci:
Bláha, Havlíček (2)
Hosté:
Dzúrová

Předseda senátu Roman Matoušek informoval o rezignaci senátora Nesměráka.

  1. AS schválil náhradníka Bláhu za Hrušku (14/0/0), Havlíčka za Matouškovou (16/0/0).
  2. Akademický senát schválil návrh programu zasedání s tím, že zápis z minulého řádného zasedání bude schválen na příštím řádném zasedání (15/0/0).
  3. Pravidla pro přiznávání stipendií

    Proděkanka pro studium Dagmar Dzúrová (za předkladatele) seznámila AS s úpravou Pravidel pro přiznávání stipendií, především s navrženým mechanizmem přiznávání stipendií za vynikající studijní výsledky.

    Proběhla diskuze především k článku 2, odstavci 1 Pravidel, na základě které byla v tomto odstavci provedena formulační změna.

    AS schválil vnitřní předpis Pravidla pro přiznávání stipendií (18/0/0).

Akce dokumentů