E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 01. 06. 2006

(mimořádné zasedání)
Přítomni:
Hruška, Chromý, Chudoba, Jedelský, Lev, Matoušek, Matoušková, Nesměrák, Opluštil, Peksa, Půta, Rajman, Sakala, Třískala, Velemínská, Vyskočil, Zusková (17)
Omluveni:
Blažek, Král, Kuthan, Lorenc, Pluháčková, Senčík, Svárovská, Šímová, Šťastná, Votýpka, Weiser (11)
Náhradník:
Havlíček, Kafka (2)
Hosté:
Dzúrová
  1. Akademický senát schválil náhradníka Tomáše Havlíčka za Jiřího Blažka a Tomáše Kafku za Annu Šťastnou (15/0/0).
  2. AS schválil program zasedání s tím, že kontrola zápisu z minulého zasedání bude provedena na příštím řádném zasedání (17/0/0).
  3. Senátoři Iva Zusková a Roman Matoušek představili znění Pravidel pro organizaci studia po zapracování připomínek Legislativní komise ASUK. K návrhu proběhla krátká diskuze. AS schválil návrh Pravidel pro organizaci studia (18/0/1).
  4. AS stahuje návrh změny Statutu schválené na zasedání 9. prosince 2005 z důvodu ošetření problematiky jinou novelou (18/0/1).

Příští řádné zasedání se uskuteční dne 16. června 2006 v 9.00 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6.

Akce dokumentů