E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2014

Přílohy zápisů a dokumenty předložené senátu ke schválení
Příloha č.1 zápisu ze dne 20. 2. 2014
Zápis o hlasování per rollam 1/2014
Příloha č.2 zápisu ze dne 20. 2. 2014
Kapitálový rozpočet 2014
Příloha č.1 zápisu ze dne 20. 3. 2014
Zápis o hlasování per rollam 2/2014
Příloha č.2 zápisu ze dne 20. 3. 2014
Stanovisko studijní komise ve věci tzv. služeb doktorandů
Příloha č.1 zápisu ze dne 24. 4. 2014
Rozpis příspěvku a dotace 2014 na provoz Přírodovědecké fakulty
Příloha č.2 zápisu ze dne 24. 4. 2014
Rozpis příspěvku a dotace 2014 na provoz Přírodovědecké fakulty - celofakultní pracoviště

Akce dokumentů