E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2013

Příloha zápisu ze dne 17. 01. 2013
Otázky k projektu Biocev
Příloha zápisu ze dne 21. 02. 2013
Kapitálový rozpočet pro rok 2013
Příloha zápisu ze dne 21. 03. 2013
Výroční zpráva o činnosti PřF za rok 2012
Příloha zápisu ze dne 9. 5. 2013
Výroční zpráva o hospodaření PřF za rok 2012
Příloha zápisu ze dne 9. 5. 2013
Rozpis prostředků na rok 2013
Příloha zápisu ze dne 9. 5. 2013
Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2013
Příloha č.1 zápisu ze dne 20.6.2013
Zápis o hlasování per rollam 2/2013
Příloha č.2 zápisu ze dne 20.6.2013
Otázky senátorů
Příloha č.1 zápisu ze dne 19. 12. 2013
Stanovisko legislativní komise

Akce dokumentů